Προς πώληση η ΔΕΠΑ

DEPAΣτην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου προχώρησε την Τετάρτη η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), στόχος είναι η πώληση της ΔΕΠΑ, μεμονωμένα ή από κοινού με τη θυγατρική της ΔΕΣΦΑ.

Ειδικότερα, τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους είτε για την απόκτηση της ΔΕΠΑ με τη σημερινή εταιρική της δομή, είτε για την απόκτηση χωριστά της ΔΕΠΑ ΑΕ, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών της στις ΕΠΑ και του ΔΕΣΦΑ, μετά από εταιρικό μετασχηματισμό.

Στην πρώτη περίπτωση είναι προς διάθεση το 100% των μετοχών της ΔΕΠΑ υπό την προϋπόθεση ότι το 34% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ θα αποδοθεί στο Δημόσιο με την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Στη δεύτερη περίπτωση είναι προς διάθεση το 100% της ΔΕΠΑ και ξεχωριστά το 66% του ΔΕΣΦΑ, από το οποίο 31% διατίθεται από το Ελληνικό Δημόσιο και το 35% από τα ΕΛΠΕ.

Σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό Δημόσιο θα διακρατήσει το 34% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ.

Οι προεπιλεγέντες επενδυτές θα κληθούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να αποδείξουν ότι πληρούν τα κριτήρια προεπολογής που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση, προκειμένου να συνεχίσουν στις επόμενες φάσεις του διαγωνισμού.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 22 Μαρτίου (17:00).

Οι επενδυτές που θα κληθούν να συνεχίσουν θα υποβάλουν ενδεικτικές προσφορές και άλλα στοιχεία που θα ζητηθούν.

Μετά την αξιολόγηση των παραπάνω, οι επενδυτές που θα επιλεχθούν θα συμμετέχουν στη δεύτερη και τελευταία φάση και θα υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές είτε για όμιλο ΔΕΠΑ είτε ξεχωριστά για την ΔΕΠΑ και τον ΔΕΣΦΑ.

Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να συμμετάσχουν μεμονωμένα ή μέσω συμπράξεων. Μετά την αξιολόγηση των τελικών προσφορών θα επιλεχθεί ο τελικός επενδυτής και θα καθοριστεί η τελική μορφή της συναλλαγής.

Η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Αυγούστου.

Ο όμιλος ΔΕΠΑ δραστηριοποιείται μέσω της μητρικής εταιρίας ΔΕΠΑ Α.Ε. στη χονδρική πώληση, εμπορία και προμήθεια φυσικού αερίου σε μεγάλους πελάτες. Μέσω του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ο όμιλος ΔΕΠΑ έχει την ιδιοκτησία και διαχείριση του εγχώριου δικτύου μεταφοράς αερίου υψηλής πίεσης καθώς και των εγκαταστάσεων επαναεριοποίησης υγρού φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Μέσω της συμμετοχής, με ποσοστό 51%, στις εταιρίες διανομής και προμήθειας φυσικού αερίου (ΕΠΑ), ο όμιλος ΔΕΠΑ έχει παρουσία στον τομέα της διανομής και προμήθειας φυσικού αερίου σε οικιακούς πελάτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τέλος, συμμετέχει εν δυνάμει σε σημαντικά διεθνή έργα διασύνδεσης, όπως ο αγωγός διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας (IGI), ο αγωγός διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB) και ο αγωγός SouthStream.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου, Κώστας Μητρόπουλος, δήλωσε ότι «[…] πρόθεση μας είναι να αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος του ομίλου ΔΕΠΑ στην ευρύτερη περιιφερειακή αγορά και ταυτότχρονα να ενισχυθούν με νέα κεφάλαια αλλά και τεχνογνωσία από το εξωτερικό οι επιχειρήσεις του ομίλου μαζί με το Ελληνικό Δημόσιο. Αποτελεί πεποίθησή μας ότι η ΔΕΠΑ και οι θυγατρικές της αποτελούν ενδιαφέρουσα και ελκυστική επενδυτική ευκαιρία για τους μεγαλύτερους επιχειρηματικους ομίλους του χώρου παγκοσμίως».

Οι τράπεζες UBS Ltd, NM Rothschild & Sons Ltd και Alpha Bank ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της ΔΕΠΑ. Η νομική εταιρεία Clifford Chance LLP και η δικηγορική εταιρεία Κουταλίδη ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ