Προωθείται μελέτη για την Αναγνωστοπούλειο

Η Περιφέρεια Ηπείρου με προγραμματική σύμβαση που θα συνάψει με το Δήμο Ζαγορίου και το Υπουργείο Πολιτισμού ανέλαβε να φέρει σε πέρας την αναγκαία μελέτη προκειμένου να υλοποιηθεί στη συνέχεια  το έργο  στερέωσης και διάσωσης του ιστορικού κτιρίου της πρώην Αναγνωστοπούλειου Σχολής Διλόφου.

Το παλιό σχολείο στην πλατεία του χωριού είναι ένα κτίριο που εμφανίζει σοβαρά προβλήματα στατικότητας, παρόλο που στο παρελθόν υλοποιήθηκε σημαντικό έργο.

Για τα προβλήματα αυτά είχε παρέμβει άμεσα προ πολλών μηνών ο Δήμος με την τεχνική Υπηρεσία και είχε μεριμνήσει για τη χρηματοδότηση σχετικής μελέτης μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τελικά, η Περιφέρεια με δικές τις πιστώσεις προωθεί την μελέτη και στην τελευταία της συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στην έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκπόνηση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & στατική μελέτη για την αποκατάσταση του παραδοσιακού κτηρίου του δημοτικού σχολείου Διλόφου», προϋπολογισμού 43.989,63 € χωρίς Φ.Π.Α.

Παράλληλα, η Επιτροπή Περιβάλλοντος ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και τoυ Δήμου Ζαγορίου για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.

Με άλλες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας προωθούνται σημαντικά οδικά έργα στο Ζαγόρι. Ειδικότερα, η Ο.Ε. αποφάσισε:

-Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από Μεσοβούνι – Αρίστη – Πάπιγκο – Μικρό Πάπιγκο», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ.

-Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση σύνδεσης επαρχιακού οδικού δικτύου με Άνω Πεδινά Ζαγορίου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ