Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το κυλικείο στο Χατζηκώστα

xatzikosta new

Δώδεκα σχεδόν χρόνια μετά τις δικαστικές αποφάσεις, έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την κατασκευή νέου κυλικείου και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα με αντάλλαγμα την εκμετάλλευσή του.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 29/07/2022 ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα.

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα”. Η σύμβαση θα έχει διαρκεί 240 μήνες (20 χρόνια)

Αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης είναι η ανάθεση της εκτέλεσης του Έργου «Κατασκευή νέου κυλικείου – Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα”» εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης 800.000,00 € (με ΦΠΑ), η οποία θα χρηματοδοτηθεί από τον Παραχωρησιούχο και ο οποίος ως αντάλλαγμα θα εκμεταλλευτεί τη λειτουργία του Έργου για είκοσι (20) χρόνια, με ταυτόχρονη υποχρέωση συντήρησής του, καταβάλλοντας στον Παραχωρούντα Ετήσιο Τίμημα τουλάχιστον Πενηντατριών χιλιάδων (53.000,00) ευρώ, και όχι μικρότερο από το 3,5% του καθαρού κύκλου εργασιών για κάθε ημερολογιακό έτος, από την Ημερομηνία Έναρξης της Παραχώρησης μέχρι και το εικοστό (20ο) έτος της συνολικής 20ετούς περιόδου παραχώρησης, καθώς και Αρχικό Τίμημα ύψους δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ με την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης.

Σημειώνεται ότι σε εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων προ διετίας περίπου έπαψε να λειτουργεί το υφιστάμενο για χρόνια κυλικείο στην είσοδο του νοσοκομείου.

Η εξυπηρέτηση προς το παρόν γίνεται από καντίνα και εκτιμάται ότι με τον διαγωνισμό που είναι στον αέρα το νοσοκομείο θα αποκτήσει ένα σύγχρονο κυλικείο με τις ανάλογες εγκαταστάσεις από το οποίο θα έχει εξασφαλισμένα έσοδα για τα επόμενα 20 χρόνια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ