Προγραμματικές με πέντε ΤΟΕΒ

Με τη συνδρομή της Περιφέρειας Ηπείρου προς Δήμους και ΤΟΕΒ, θα προωθηθεί σειρά έργων που αφορούν την καθημερινότητα κατοίκων πόλεων και τοπικών διαμερισμάτων και θα αντιμετωπιστούν άμεσα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες.

Για την υλοποίησή τους, η Επιτροπή Περιβάλλοντος,  Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, η οποία συνεδρίασε με την Προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Τατιάνας Καλογιάννη,  ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τους αντίστοιχους φορείς.

 Στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Επιτροπής βρέθηκαν τα θέματα που απασχολούν τους ΤΟΕΒ, με την Αντιπεριφερειάρχη κ. Καλογιάννη, να τονίζει ότι υπάρχει στενή συνεργασία με όλους τους Οργανισμούς της Ηπείρου για την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και ειδικότερα σε ο, τι αφορά τις παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν από την Περιφέρεια.

«Στον ένα χρόνο – εξήγησε- που η εποπτεία τους περιήλθε στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας, γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί επί δεκαετίες. Στο πλαίσιο αυτό προετοιμάζεται ένα συνολικό πρόγραμμα έργων που απαιτούνται για τη βελτίωση των δικτύων άρδευσης και την αντικατάσταση των ηλεκτροβόρων δικτύων, μέσω τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Μέχρι να ολοκληρωθεί και να αρχίσει να υλοποιείται το πρόγραμμα, η Περιφέρεια αντιμετωπίζει έκτακτα προβλήματα που προκύπτουν».

 Όσον αφορά τις οφειλές των ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ, ανέφερε ότι είναι ζήτημα που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η Περιφέρεια, καθώς είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της Κεντρικής Διοίκησης.

 Αναλυτικά λήφθηκαν αποφάσεις για τη σύναψη των εξής προγραμματικών συμβάσεων:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΕΒ

  1. Με τον ΤΟΕΒ Αχέροντα, για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια Πίνακα Μ.Τ αποστραγγιστικού αντλιοστασίου του ΤΟΕΒ ΑΧΕΡΟΝΤΑ (θέση Βαλανιδορράχη)», προϋπολογισμού 24.614 €.
  2. Με τον ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση Πίνακα Μέσης Τάσης Β2 Αντλιοστασίου άρδευσης του ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 24.552,00 €
  3. Με τον ΤΟΕΒ Χαμηλής Ζώνης Φιλιατών Κυπάρισσος, για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια σωλήνων για αντικατάσταση δικτύων άρδευσης του ΤΟΕΒ  Χαμηλής Ζώνης Φιλιατών Κυπάρισσος», προϋπολογισμού 12.932 ευρώ.
  4. Με τον ΤΟΕΒ Πόρου, για την υλοποίηση του έργου: «Προστασία κρουνών υδροληψίας ΤΟΕΒ Πόρου (Προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού 12.500 ευρώ.
  5. Με τον ΤΟΕΒ Μπόιδα- Μαυρή για την υλοποίηση έργου βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας, προϋπολογισμού 10.000 ευρώ.

Επίσης η Επιτροπή ενέκρινε την υλοποίηση έργου για την αποκατάσταση δρόμων πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες παραπλεύρως αποστραγγιστικών τάφρων, γεωγραφικής εμβέλειας ΤΟΕΒ Λούρου, προϋπολογισμού 70.000 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ