Πρόγραμμα έργων 16 εκατομμυρίων για την λίμνη των Ιωαννίνων!

Είκοσι ένα έργα συνολικού προϋπολογισμού 16,2 εκατομμυρίων περιλαμβάνει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης που εκπονεί ο Φορέας Διαχείρισης και δημοσιοποίησε στην ιστοσελίδα του. Ο Φορέας το διάστημα αυτό και μετά το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε με Αποκεντρωμένη, Περιφέρεια, Δήμο και Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με την ΜΟΔ ώστε να ωριμάσουν οι μελέτες με στόχο ορισμένα έργα να ξεκινήσουν από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Όπως σημειώνει υπάρχει ικανός αριθμός μελετών ώστε να στηριχθεί η ένταξη και η χρηματοδότηση έργων. Τονίζει δε ότι μέσα στο πεντάμηνο μπορεί να ολοκληρωθεί ο φάκελος και να βρεθούν οι πρώτες πιστώσεις.

Τα έργα που καταγράφονται πλέον ονομαστικά και κοστολογημένα (αναλυτικά εδώ) θα εκτελεστούν από την Περιφέρεια Ηπείρου, τον Δήμο, την Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης, το Πανεπιστήμιο και τον ίδιο τον Φορέα.

Η πρώτη δέσμη περιλαμβάνει μέτρα που στοχεύουν στον περιορισμό του ρυπαντικού φορτίου που εισέρχεται στην λίμνη, υπάρχει μία άλλη δέσμη που αφορά στον έλεγχο και την παρακολούθηση της ρύπανσης, στη διαχείριση των πτηνοτροφικών αποβλήτων και στην αντιμετώπιση της άρδευσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μέτρα που αποσκοπούν στην αποκατάσταση του οικοσυστήματος της λίμνης καθώς στο «πακέτο» αυτό περιλαμβάνονται έργα για την αποκατάσταση της επικοινωνίας των πηγών Σεντενίκου και Αμφιθέας με την Παμβώτιδα, τεχνική αδρανοποίηση του πυθμενικού ιζήματος, διαχείριση των καλαμιώνων και έργα στην παρόχθια ζώνη, επαναδημιουργία τμήματος της λίμνης Λαψίστας, ιχθυόσκαλα για την ενίσχυση του χελιού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη κι άλλες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των τοπικών προϊόντων, την ανάπτυξη παρατηρητηρίων, δράσεις ευαισθητοποίησης κι ενημέρωσης, αλλά και την προμήθεια ενός ηλιακού σκάφους για οικοξεναγήσεις επισκεπτών στην λίμνη.  

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ