Πράσινο φως του Ελεγκτικού και για την λυματολάσπη

biologikos-limatolaspi4

Κοινοποιήθηκε στη ΔΕΥΑΙ η Πράξη 068/2021 του Ζ´ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε νόμιμη τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου και το σχέδιο σύμβασης για την «Συνολική διαχείριση βιοστερεών και λοιπών στερεών Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ιωαννίνων ετών 2020-21». Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑΙ και της Εταιρείας WΑΤΤ Α.Ε., η προσφορά της οποίας ήταν η πλέον συμφέρουσα και με την 165/23-7-2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ είχε ανακηρυχθεί προσωρινός μειοδότης.

Η τιμή την οποία εξασφάλισε η ΔΕΥΑΙ για να απομακρύνει την αποθηκευμένη αλλά και την παραγόμενη λυματολάσπη για ενάμιση χρόνο είναι 767.000 ευρώ, η οποία είναι η χαμηλότερη που έχει επιτευχθεί ποτέ. Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός του 2019, τον οποίον η παρούσα διοίκηση ακύρωσε, είχε αναδείξει μειοδότη με τιμή 975.000 ευρώ, μόνο για την αποθηκευμένη λυματολάσπη! Αν λάβει δε κανείς υπόψη την προσφερθείσα τιμή για την παραγόμενη λυματολάσπη το 2018, το οικονομικό όφελος για τη ΔΕΥΑΙ είναι εντυπωσιακό αφού φθάνει τα 600.000 ευρώ.

Η διοίκηση της ΔΕΥΑΙ εκφράζει τις ευχαριστίες της προς το προσωπικό της Επιχείρησης τόσο για την άρτια σύνταξη της μελέτης όσο και για όλη τη διεξαγωγή της διαδικασίας του διαγωνισμού, το αποτέλεσμα του οποίου θα δώσει λύση στο θέμα της διαχείρισης της  ιλύος στο σύνολό της και με ιδιαίτερα συμφέρουσα τιμή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ