Πως ψήφισε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ελαφρώς περισσότεροι φοιτητές από πέρυσι προσήλθαν στις κάλπες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όμως η αποχή παρέμεινε κι αυτή την φορά το βασικό χαρακτηριστικό μιας υποτονικής αναμέτρησης. Οι παρατάξεις για μία ακόμη φορά δίνουν ξεχωριστά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Πανσπουδαστικής, είναι η ίδια που πήρε την πρώτη θέση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αφήνοντας στην δεύτερη την ΔΑΠ η οποία καταγράφει συρρίκνωση των δυνάμεων σε σύγκριση με το 2018. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προσήλθαν στις κάλπες μόλις 2.500 φοιτητές, αριθμός πολύ μικρότερος από αυτόν που βρίσκεται στις Σχολές και τα τμήματα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Τα αποτελέσματα όπως τα δίνει συγκεντρωτικά η ΠΚΣ είναι τα ακόλουθα:

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – σε 14 απο 14

 

2019

2018

Διαφορά

ΨΗΦΙΣΑΝ

2500

– %

2336

– %

164

0.00%

ΕΓΚΥΡΑ

2413

– %

2238

– %

175

0.00%

ΑΚΥΡΑ

87

– %

98

– %

-11

0.00%

ΛΕΥΚΑ

40

1.66%

44

1.97%

-4

-0.31%

ΠΚΣ

911

37.75%

734

32.80%

177

4.95%

ΔΑΠ

818

33.90%

1055

47.14%

-237

-13.24%

ΠΑΣΠ

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)

16

0.66%

15

0.67%

1

-0.01%

ΕΑΑΚ

106

4.39%

115

5.14%

-9

-0.75%

ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)

31

1.28%

9

0.40%

22

0.88%

ΛΟΙΠΑ

           

Αναλυτικά ανά τμήμα

Η/Υ AEI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

2019

2018

Διαφορά

ΨΗΦΙΣΑΝ

300

– %

194

– %

106

0.00%

ΕΓΚΥΡΑ

289

– %

188

– %

101

0.00%

ΑΚΥΡΑ

11

– %

6

– %

5

0.00%

ΛΕΥΚΑ

2

0.69%

6

3.19%

-4

-2.50%

ΠΚΣ

129

44.64%

82

43.62%

47

1.02%

ΔΑΠ

134

46.37%

79

42.02%

55

4.35%

ΠΑΣΠ

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΕΑΑΚ

11

3.81%

12

6.38%

-1

-2.57%

ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΛΟΙΠΑ

13

4.50%

9

4.79%

4

 

Φιλολογικό AEI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

2019

2018

Διαφορά

ΨΗΦΙΣΑΝ

92

– %

81

– %

11

0.00%

ΕΓΚΥΡΑ

90

– %

78

– %

12

0.00%

ΑΚΥΡΑ

2

– %

3

– %

-1

0.00%

ΛΕΥΚΑ

2

2.22%

3

3.85%

-1

-1.63%

ΠΚΣ

15

16.67%

24

30.77%

-9

-14.10%

ΔΑΠ

60

66.67%

47

60.26%

13

6.41%

ΠΑΣΠ

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΕΑΑΚ

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)

0

0.00%

2

2.56%

-2

-2.56%

ΛΟΙΠΑ

13

14.44%

2

2.56%

11

11.88%

 

Ιατρική AEI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

2019

2018

Διαφορά

ΨΗΦΙΣΑΝ

439

– %

531

– %

-92

0.00%

ΕΓΚΥΡΑ

431

– %

500

– %

-69

0.00%

ΑΚΥΡΑ

8

– %

31

– %

-23

0.00%

ΛΕΥΚΑ

5

1.16%

8

1.60%

-3

-0.44%

ΠΚΣ

161

37.35%

137

27.40%

24

9.95%

ΔΑΠ

0

0.00%

253

50.60%

-253

-50.60%

ΠΑΣΠ

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΕΑΑΚ

38

8.82%

59

11.80%

-21

-2.98%

ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΛΟΙΠΑ

227

52.67%

43

8.60%

184

44.07%

 

ΠΤΝ AEI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

2019

2018

Διαφορά

ΨΗΦΙΣΑΝ

100

– %

78

– %

22

0.00%

ΕΓΚΥΡΑ

98

– %

75

– %

23

0.00%

ΑΚΥΡΑ

2

– %

3

– %

-1

0.00%

ΛΕΥΚΑ

1

1.02%

1

1.33%

0

-0.31%

ΠΚΣ

59

60.20%

41

54.67%

18

5.53%

ΔΑΠ

22

22.45%

26

34.67%

-4

-12.22%

ΠΑΣΠ

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΕΑΑΚ

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΛΟΙΠΑ

16

16.33%

7

9.33%

9

7.00%

 

ΠΤΔΕ AEI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

2019

2018

Διαφορά

ΨΗΦΙΣΑΝ

189

– %

134

– %

55

0.00%

ΕΓΚΥΡΑ

176

– %

131

– %

45

0.00%

ΑΚΥΡΑ

13

– %

3

– %

10

0.00%

ΛΕΥΚΑ

2

1.14%

1

0.76%

1

0.38%

ΠΚΣ

66

37.50%

58

44.27%

8

-6.77%

ΔΑΠ

80

45.45%

63

48.09%

17

-2.64%

ΠΑΣΠ

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΕΑΑΚ

4

2.27%

0

0.00%

-%

ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΛΟΙΠΑ

24

13.64%

9

6.87%

15

6.77%

 

ΦΠΨ AEI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

2019

2018

Διαφορά

ΨΗΦΙΣΑΝ

121

– %

131

– %

-10

0.00%

ΕΓΚΥΡΑ

115

– %

125

– %

-10

0.00%

ΑΚΥΡΑ

6

– %

6

– %

0

0.00%

ΛΕΥΚΑ

1

0.87%

0

0.00%

-%

ΠΚΣ

11

9.57%

11

8.80%

0

0.77%

ΔΑΠ

70

60.87%

93

74.40%

-23

-13.53%

ΠΑΣΠ

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΕΑΑΚ

15

13.04%

9

7.20%

6

5.84%

ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΛΟΙΠΑ

18

15.65%

12

9.60%

6

6.05%

 

Βιολ. Εφαρμογών AEI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

2019

2018

Διαφορά

ΨΗΦΙΣΑΝ

112

– %

61

– %

51

0.00%

ΕΓΚΥΡΑ

107

– %

56

– %

51

0.00%

ΑΚΥΡΑ

5

– %

5

– %

0

0.00%

ΛΕΥΚΑ

4

3.74%

7

12.50%

-3

-8.76%

ΠΚΣ

74

69.16%

49

87.50%

25

-18.34%

ΔΑΠ

18

16.82%

0

0.00%

-%

ΠΑΣΠ

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΕΑΑΚ

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΛΟΙΠΑ

11

10.28%

0

0.00%

-%

 

Επιστήμη Τεχνών AEI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

2019

2018

Διαφορά

ΨΗΦΙΣΑΝ

76

– %

91

– %

-15

0.00%

ΕΓΚΥΡΑ

71

– %

86

– %

-15

0.00%

ΑΚΥΡΑ

5

– %

5

– %

0

0.00%

ΛΕΥΚΑ

1

1.41%

2

2.33%

-1

-0.92%

ΠΚΣ

15

21.13%

18

20.93%

-3

0.20%

ΔΑΠ

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΠΑΣΠ

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)

2

2.82%

0

0.00%

-%

ΕΑΑΚ

0

0.00%

10

11.63%

-10

-11.63%

ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)

8

11.27%

7

8.14%

1

3.13%

ΛΟΙΠΑ

45

63.38%

49

56.98%

-4

6.40%

 

Υλικών AEI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

2019

2018

Διαφορά

ΨΗΦΙΣΑΝ

148

– %

140

– %

8

0.00%

ΕΓΚΥΡΑ

139

– %

135

– %

4

0.00%

ΑΚΥΡΑ

9

– %

5

– %

4

0.00%

ΛΕΥΚΑ

5

3.60%

1

0.74%

4

2.86%

ΠΚΣ

29

20.86%

21

15.56%

8

5.30%

ΔΑΠ

54

38.85%

77

57.04%

-23

-18.19%

ΠΑΣΠ

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΕΑΑΚ

31

22.30%

16

11.85%

15

10.45%

ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΛΟΙΠΑ

20

14.39%

20

14.81%

0

-0.42%

 

Χημικό AEI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

2019

2018

Διαφορά

ΨΗΦΙΣΑΝ

168

– %

170

– %

-2

0.00%

ΕΓΚΥΡΑ

161

– %

160

– %

1

0.00%

ΑΚΥΡΑ

7

– %

10

– %

-3

0.00%

ΛΕΥΚΑ

3

1.86%

4

2.50%

-1

-0.64%

ΠΚΣ

43

26.71%

56

35.00%

-13

-8.29%

ΔΑΠ

77

47.83%

74

46.25%

3

1.58%

ΠΑΣΠ

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΕΑΑΚ

2

1.24%

2

1.25%

0

-0.01%

ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΛΟΙΠΑ

36

22.36%

24

15.00%

12

7.36%

 

Φυσικό AEI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

2019

2018

Διαφορά

ΨΗΦΙΣΑΝ

168

– %

170

– %

-2

0.00%

ΕΓΚΥΡΑ

161

– %

160

– %

1

0.00%

ΑΚΥΡΑ

7

– %

10

– %

-3

0.00%

ΛΕΥΚΑ

3

1.86%

4

2.50%

-1

-0.64%

ΠΚΣ

43

26.71%

56

35.00%

-13

-8.29%

ΔΑΠ

77

47.83%

74

46.25%

3

1.58%

ΠΑΣΠ

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΕΑΑΚ

2

1.24%

2

1.25%

0

-0.01%

ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΛΟΙΠΑ

36

22.36%

24

15.00%

12

7.36%

 

Οικονομικό AEI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

2019

2018

Διαφορά

ΨΗΦΙΣΑΝ

181

– %

147

– %

34

0.00%

ΕΓΚΥΡΑ

175

– %

138

– %

37

0.00%

ΑΚΥΡΑ

6

– %

9

– %

-3

0.00%

ΛΕΥΚΑ

7

4.00%

3

2.17%

4

1.83%

ΠΚΣ

94

53.71%

67

48.55%

27

5.16%

ΔΑΠ

0

0.00%

39

28.26%

-39

-28.26%

ΠΑΣΠ

41

23.43%

0

0.00%

-%

ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΕΑΑΚ

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)

23

13.14%

0

0.00%

-%

ΛΟΙΠΑ

10

5.71%

29

21.01%

-19

-15.30%

 

Ι-Α AEI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

2019

2018

Διαφορά

ΨΗΦΙΣΑΝ

204

– %

200

– %

4

0.00%

ΕΓΚΥΡΑ

200

– %

196

– %

4

0.00%

ΑΚΥΡΑ

4

– %

4

– %

0

0.00%

ΛΕΥΚΑ

4

2.00%

4

2.04%

0

-0.04%

ΠΚΣ

119

59.50%

82

41.84%

37

17.66%

ΔΑΠ

40

20.00%

68

34.69%

-28

-14.69%

ΠΑΣΠ

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΕΑΑΚ

5

2.50%

6

3.06%

-1

-0.56%

ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΛΟΙΠΑ

32

16.00%

36

18.37%

-4

-2.37%

 

Μαθηματικό AEI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

2019

2018

Διαφορά

ΨΗΦΙΣΑΝ

190

– %

171

– %

19

0.00%

ΕΓΚΥΡΑ

183

– %

169

– %

14

0.00%

ΑΚΥΡΑ

7

– %

2

– %

5

0.00%

ΛΕΥΚΑ

3

1.64%

4

2.37%

-1

-0.73%

ΠΚΣ

55

30.05%

64

37.87%

-9

-7.82%

ΔΑΠ

97

53.01%

69

40.83%

28

12.18%

ΠΑΣΠ

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)

14

7.65%

15

8.88%

-1

-1.23%

ΕΑΑΚ

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)

0

0.00%

0

0.00%

-%

ΛΟΙΠΑ

14

7.65%

17

10.06%

-3

-2.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ