Πολυεπίπεδο και σημαντικό το έργο από την «Σχεδία»

sxedia

Σημαντικό και πολυεπίπεδο ήταν και το 2021, το έργο του Κέντρου Πρόληψης «Σχεδία», το οποίο, παρά τους περιορισμούς λόγω της πανδημίας, υλοποίησε μια σειρά από δράσεις και προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, τόσο στη σχολική, όσο και στην ευρύτερη κοινότητα.

Το Κέντρο Πρόληψης «Σχεδία» στο πλαίσιο της ολιστικής αντίληψης για την καθολική πρόληψη, πραγματοποιεί σταθερά παρεμβάσεις, που απευθύνονται σε ποικίλες κοινωνικές ομάδες, σε συνεργασία πάντα με τα υπάρχοντα κοινωνικά δίκτυα και στόχο να ενισχυθεί η δυνατότητα του κάθε ατόμου να επιλέγει ελεύθερα έναν τρόπο ζωής μακριά από τις εξαρτήσεις.

Έτσι και το 2021 στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υλοποιήθηκαν Βιωματικά Εργαστήρια Καλλιέργειας Δεξιοτήτων των μαθητών, πρόγραμμα συμβουλευτικής στήριξης μαθητών στον χώρο του σχολείου τους, παρεμβάσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, καθώς και προγράμματα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης μακράς διάρκειας σε μαθητές. Δράσεις Συμβουλευτικής στήριξης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, οργανώθηκαν και σε δομές Μεταδευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τη συμμετοχή σπουδαστών και φοιτητών. Συνολικά 3.712 μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές συμμετείχαν στις παρεμβάσεις του Κέντρου Πρόληψης.

Σε επίπεδο υποστήριξης των εκπαιδευτικών στο ρόλο τους, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σχολείου που προάγει όχι μόνο τη μάθηση, αλλά και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών, ενώ για τους γονείς παιδιών και εφήβων, υλοποιήθηκαν μια σειρά από εκδηλώσεις, ομιλίες και ομάδες γονέων, για τη διευκόλυνση και εκπαίδευσή τους να ανταποκριθούν στις πολυεπίπεδες απαιτήσεις του γονεϊκού και συζυγικού τους ρόλου. Συνολικά 1.179 γονείς και εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στις παρεμβάσεις του Κέντρου Πρόληψης.

Δράσεις αν και περιορισμένες λόγω της πανδημίας, έγιναν και στην ευρύτερη κοινότητα, τόσο διά ζώσης όσο και διαδικτυακά και στόχο να προάγουν την έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε ζητήματα που αφορούν τις εξαρτήσεις, την κατανόηση των παραγόντων που οδηγούν στην εξάρτηση και την κοινοποίηση ερευνητικών δεδομένων. Η πολύχρονη συστηματική παρουσία του Κέντρου Πρόληψης εξάλλου, εξασφαλίζει την υποστήριξη και τη συνεργασία ατόμων και φορέων, ενώ το έχει καταστήσει υπηρεσία αναφοράς στο χώρο της ψυχοκοινωνικής υγείας της πόλης και ευρύτερα του Νομού. Συνολικά 400 περίπου άτομα συμμετείχαν στις δράσεις του Κέντρου Πρόληψης.

Το Κέντρο Πρόληψης στα πλαίσια της Ενδεδειγμένης Πρόληψης συνεχίζει να δέχεται σταθερά αιτήματα ψυχοκοινωνικής στήριξης και βοήθειας και να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γονείς, εφήβους, εκπαιδευτικούς και νέους ενήλικες. Το 2021 η Σχεδία δέχτηκε συνολικά 539 αιτήματα και έγιναν 1.197 συνεδρίες.

Επίσης, συνεχίστηκαν, η εκπαίδευση της επιστημονικής ομάδας, η συμμετοχή της σε συνέδρια και οι δράσεις δικτύωσης του Κέντρου Πρόληψης με δομές και φορείς της ευρύτερης περιοχής. Συμμετοχή μελών της Επιστημονικής Ομάδας υπήρξε και στις τρεις διαδικτυακές και διά ζώσης Ολομέλειες του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης.

Το 2021 επίσης το Κέντρο Πρόληψης ξεκίνησε να δέχεται φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκειμένου να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση. Ήδη η δεύτερη ομάδα φοιτητών υλοποιεί την πρακτική της άσκηση στη «Σχεδία».

Συνολικά 5.830 άτομα προσεγγίστηκαν το 2021 μέσω των προγραμμάτων και των δράσεων που υλοποίησε το Κέντρο Πρόληψης «Σχεδία».

Όλες οι παραπάνω δράσεις υλοποιήθηκαν με τη στενή και άριστη συνεργασία της επιστημονικής ομάδας και του προσωπικού του Κέντρου Πρόληψης «Σχεδία» με τον ΟΚΑΝΑ, με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «Σχεδίας» και με τους τοπικούς Φορείς, που στηρίζουν το έργο του Κέντρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ