Ποιοι και πως μπορούν να τακτοποιήσουν αυθαίρετα

akinita ne16

Από την Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων  να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του κεφαλαίου ΣΤ’ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ του ν.4685/2020 (άρθρα 50-55) προκειμένου να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετα σε δασικές εκτάσεις, όπως ενημερώνει με ανακοίνωση του το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το παράβολο

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, οι κάτοχοι κτιρίων οικιστικής χρήσης σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, που εμφανίζουν λειτουργική ενότητα, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις ρυθμίσεις των οικιστικών πυκνώσεων και να τακτοποιήσουν τις δομημένες επιφάνειες ιδιοκτησίας τους για 30 χρόνια. Κατόπιν της υποβολής αίτησης υπαγωγής στις παραπάνω ρυθμίσεις, η οποία, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, συνοδεύεται από παράβολο των 250 ευρώ , παγώνουν οι διοικητικές πράξεις προστίμων και κατεδαφίσεων.

Oι αιτήσεις

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «η  λειτουργία και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/68161/3775/21 (Β’ 3253) με τίτλο «Όροι και προδιαγραφές λειτουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4685/2020».

Τι αναφέρει η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/68161/3775/21 (Β’ 3253) με τίτλο «Όροι και προδιαγραφές λειτουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4685/2020» για τις αιτήσεις:

Περιεχόμενο αίτησης

1.Στην αίτηση συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά:

α) Τα στοιχεία του υποβάλλοντος την αίτηση και, συγκεκριμένα, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στοιχεία τυχόν πληρεξούσιου/νομίμου αντιπροσώπου/εκπροσώπου/ αντικλήτου.

β) Η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας ή διαμονής στην αλλοδαπή.

γ) Το είδος του επικαλούμενου δικαιώματος.

δ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, των αντιρρήσεων, της αιτήσεως ακύρωσης ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή ένδικου βοηθήματος, με το οποίο ο αιτών αμφισβητεί ότι η ιδιοκτησία του έχει δασικό χαρακτήρα ή εμπίπτει σε χορτολιβαδική έκταση, εφόσον υφίσταται.

ε) Περιγραφή της κατοικίας, στην οποία αφορά η αίτηση, και των κατασκευών που την συνοδεύουν, ως προς την κάλυψη, τη δομημένη επιφάνεια και το ύψος.

στ) Οι γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ 87), των κορυφών των ορίων του γεωτεμαχίου.

ζ) Τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ 87) των κορυφών του περιγράμματος της κατοικίας και των δευτερευουσών κατασκευών που την συνοδεύουν.

2.Τα ως άνω στοιχεία συμπληρώνονται και καταχωρούνται ηλεκτρονικώς στην διαδικτυακή πλατφόρμα από τον ενδιαφερόμενο.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

1.Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας που τηρείται από το ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Η είσοδος στην πλατφόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

2.Για την υποβολή της αίτησης, συμπληρώνεται ειδική ηλεκτρονική φόρμα που υποβάλλεται μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πλατφόρμας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

3.Προς το σκοπό του γεωχωρικού εντοπισμού του γεωτεμαχίου, τα στοιχεία των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών δύνανται να υποβάλλονται και υπό μορφή αρχείων ASCII, gml ή DXF (κλειστή πολυγωνική δομή).

4.Στην περίπτωση που ο αναρτημένος δασικός χάρτης αφορά σε περιοχή στην οποία έχει περαιωθεί η κτηματογράφηση και λειτουργεί κτηματολόγιο, θα υπάρχει δυνατότητα με καταχώριση του ΚΑΕΚ του γεωτεμαχίου, έκδοσης «ειδικού αποσπάσματος» που θα περιλαμβάνει το γεωτεμάχιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του κτηματολογικού διαγράμματος, τα στοιχεία του οποίου θα χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό του γεωτεμαχίου και τον προσδιορισμό των συντεταγμένων των ορίων του. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσδιορίσει γεωχωρικά το πολύγωνο του γεωτεμαχίου με τα εργαλεία της διαδικτυακής πλατφόρμας. Η επιφάνεια του γεωτεμαχίου υπολογίζεται αυτόματα σε τ.μ. από την διαδικτυακή πλατφόρμα.

5.Το περίγραμμα της κατοικίας και των τυχόν συνοδευουσών κατασκευών εντός του γεωτεμαχίου προσδι-ορίζονται στο χώρο από τον αιτούντα με τη χρήση των εργαλείων της διαδικτυακής πλατφόρμας. Παρέχεται η δυνατότητα περιγραφής της κατοικίας, την οποία αφορά η αίτηση, και των κατασκευών που την συνοδεύουν.

6.Για την υποβολή της αίτησης, απαιτείται έκδοση και πληρωμή, μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

7.Μετά την υποβολή της αίτησης, αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου. Τυχόν μη πληρωμή του παραβόλου καθιστά την αίτηση απαράδεκτη.

8.Εντός της συνολικής προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτηθέντων δασικών χαρτών της εκάστοτε περιοχής δηλ. έως τη λήξη της προθεσμίας και για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει μέσω της πλατφόρμας, ηλεκτρονικά την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία

1.Στην αίτηση περιλαμβάνονται υποχρεωτικώς σε ηλεκτρονική μορφή έκαστο σε μορφή αρχείου «*.pdf», τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία συνυποβάλλονται από τον αιτούντα στη διαδικτυακή πλατφόρμα:

α) Τα έγγραφα για την απόδειξη του εννόμου συμφέροντος,

β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) υπογεγραμμένη, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή,

γ) Δήλωση μηχανικού υπογεγραμμένη με την οποία βεβαιώνεται η περιγραφή της κατοικίας και των συνοδευουσών κατασκευών εφόσον υπάρχουν καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία, ήτοι κάλυψη, δομημένη επιφάνεια και ύψος τους, καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποκλεισμού υπαγωγής στη διάταξη που περιγράφονται στην παρ. 3 του άρθρου 51 ν. 4685/2020,

δ) Κατά περίπτωση, την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντίρρησης, αιτήσεως ακύρωσης ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή ένδικου βοηθήματος, με το οποίο ο αιτών αμφισβητεί ότι η ιδιοκτησία του έχει δασικό ή χορτολιβαδικό χαρακτήρα, εφόσον υφίσταται.

ε) Το αποδεικτικό έκδοσης και πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου.

στ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.

2.Σε περίπτωση που τα συνυποβαλλόμενα είναι ελλιπή, κατόπιν ελέγχου των αρμόδιων αρχών, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τις αρμόδιες αρχές.

3.Σε περίπτωση δήλωσης πληρεξούσιου/νομίμου αντιπροσώπου/εκπροσώπου ή αντικλήτου, υποβάλλεται και το αντίστοιχο νόμιμο έγγραφο.

Τι είχε εφαρμόσει η προηγούμενη κυβέρνηση

Υπενθυμίζεται  ότι, η προηγούμενη Κυβέρνηση είχε νομοθετήσει σχετικά, όμως ο Νόμος που ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων, κατέπεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η τωρινή Κυβέρνηση έφερε προς ψήφιση τον παραπάνω Νόμο 4685/2020 για την προσεκτική ρύθμιση του θέματος αυτού που ταλανίζει εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, ως προϊόν λεπτομερούς και προσεκτικής εργασίας μηνών της επί τούτου συσταθείσας Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ