Ποια είναι η ΙΚΕ που δια επιστολής θέλει την ανάθεση του Πάρκου Υψηλής Έρευνας

parko

Αντί προσφοράς στον δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παραχώρηση του Πάρκου Υψηλής Έρευνας και Τεχνολογίας υπήρξε μόνο μία επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εταιρεία προκειμένου να συμμετάσχει σε  διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.

Επί του αιτήματος αυτού αναμένεται η γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού για τη συνέχεια της διαδικασίας.

Η επιτροπή αυτή αποτελείται από υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας Ηπείρου οι οποίοι σύντομα θα εισηγηθούν σχετικά.

Ο διαγωνισμός δεν προκάλεσε κανένα ενδιαφέρον ούτε τους τεχνικούς- κατασκευαστικούς κολοσσούς της χώρας  αλλά ούτε και στις τεχνολογικές εταιρείες και αυτό από μόνο του αποτελεί ένα ενδιαφέρον στοιχείο.

Ποια είναι η εταιρεία που απέστειλε επιστολή ώστε να της ανατεθεί η σύμβαση χωρίς μεγάλες τροποποιήσεις των όρων;

Πρόκειται για την ΓΕΡΑΞ ΙΚΕ– Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρία. Η ιστοσελίδα της είναι… υπό κατασκευή και δεν παρέχει ουσιαστικά κανένα στοιχείο για την δραστηριότητά της.

Από την περαιτέρω έρευνα προκύπτει ότι η συγκεκριμένη ΙΚΕ ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2021.

Το μετοχικό της κεφάλαιο ήταν μόλις πέντε χιλιάδες ευρώ!

Από τότε και για μεγάλα χρονικά διαστήματα ήταν σε διαδικασία αναστολής λειτουργίας. Τον περασμένο Δεκέμβριο  προχώρησε σε τροποποίηση του καταστατικού της.

Το μετοχικό της κεφάλαιο, αυτό των πέντε χιλιάδων δεν τροποποιείται, όπως δεν αλλάζει και η μετοχική σύνθεση με δύο συμμετέχοντες, έναν μηχανικό και έναν λογιστή.

Στους σκοπούς της περιλαμβάνονται από κατασκευαστικές εργασίες για κατοικίες, μέχρ παροχή φορολογικών συμβουλών και διενέργεια δημοσκοπήσεων!

Στις 21 Μαρτίου, πριν από είκοσι μέρες δηλαδή η ΙΚΕ βρισκόταν σε αναστολή. Στις 9 Απριλίου ημέρα που έληγε και ο διαγωνισμός για το Πάρκο, προχώρησε σε ανακοίνωση καταχώρησης  των πρακτικών της Γενικής της Συνέλευσης και σε δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων. Έτσι έγινε άρσης της αναστολής καταχώρησης της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στο 2022 τα πάγια της εταιρείας ανέρχονται στα 800 ευρώ και το σύνολο του ενεργητικού της σε 3.820 ευρώ!!!

Ο κύκλος εργασιών είναι μηδενικός!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ