Πληρώνεται η δεύτερη δόση στους νέους αγρότες

IPPOFAESΕγκύκλιο που… βουλώνει τρύπες στα προβλήματα με την πληρωμή της δεύτερης δόσης των Νέων Αγροτών, εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Με μία απλή υπεύθυνη δήλωση αναλαμβάνουν την ευθύνη ότι δεν κλήθηκαν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια του πρώην ΟΓΕΕΚΑ «Δήμητρα».

Επίσης, γίνονται δεκτές οι αλλαγές στα επενδυτικά σχέδια όσων Νέων Αγροτών αντιμετώπισαν προβλήματα στην εφαρμογή του προγράμματος, χωρίς να κινδυνεύουν να χάσουν την ενίσχυση. Βεβαίως, τα σεμινάρια καθυστερούν να υλοποιηθούν, μετά την ένταξή τους στο νέο ΕΛΓΟ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda που κυκλοφορεί το Σάββατο 7 Απριλίου αποκλειστικά μαζί με το περιοδικό Profi και ειδική έκδοση για την ελιά και το ελαιόλαδο, διευκολύνονται έστω και την τελευταία στιγμή, οι Νέοι Αγρότες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ενίσχυσης πρώτης εγκατάστασης (Μέτρο 112) το 2009 και δεν έχουν προλάβει να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια του ΕΛΓΟ-Δήμητρα. Την ίδια ώρα συζητείται έντονα το νέο, μίνι, πρόγραμμα Νέων Αγροτών, το οποίο πολλοί θεωρούν ως προεκλογικό πυροτέχνημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το σίγουρο είναι ότι εάν όντως ετοιμάζεται νέο πρόγραμμα από το υπουργείο, θα μπορούσε να διδαχθεί πολλά από την εφαρμογή του προηγούμενου, που ταλαιπωρεί από το 2008 τους Νέους Αγρότες. Για παράδειγμα, η έλλειψη προσωπικού του πρώην ΟΓΕΕΚΑ-Δήμητρα και στη συνέχεια η αναδιάρθρωσή του, οδήγησε σε πλήρη αποδιοργάνωση των σεμιναρίων για τους Νέους Αγρότες, με αποτέλεσμα μόνο το 20-25% των δικαιούχων να έχουν παρακολουθήσει σχετικές ενημερώσεις.

Γι’ αυτό άλλωστε και το υπουργείο εξέδωσε την εγκύκλιο που δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια»:

«Στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι του μέτρου μέχρι το τέλος της τριετίας, από την ημερομηνία ισχύος της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης, δεν έχουν κληθεί από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για να πραγματοποιήσουν την επαγγελματική εκπαίδευση, θα υποβάλλουν απαραίτητα, πριν από τη λήξη της τριετούς προθεσμίας αίτημα πληρωμής της 2ης δόσης (ή και 3ης δόσης μαζί εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις) που θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κληθεί για εκπαίδευση και ότι όταν κληθούν θα την πραγματοποιήσουν».

Οι υπόλοιπες αλλαγές αφορούν την τροποποίηση του επιχειρηματικού πλάνου και τις δενδρώδεις καλλιέργειες:

«Για λόγους απλοποίησης της διαδικασίας τροποποίησης της απόφασης έγκρισης πράξης / επιχειρηματικού σχεδίου δικαιούχων Μέτρου 112 του ΠΑΑ και περιορισμού των αιτήσεων τροποποίησης επιχειρηματικού σχεδίου στις απολύτως απαραίτητες, γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα:

α) Όταν τροποποιείται (μειώνεται) το εγκεκριμένο ύψος ενίσχυσης ή/ και το ύψος του εισοδήματος στο πενταετές χρονοδιάγραμμα επίτευξης των κύριων στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου του δικαιούχου.

Οι φορείς επίβλεψης και εφαρμογής ενημερώνονται για τις υπόλοιπες αλλαγές του επιχειρηματικού σχεδίου α) από την ετήσια Ενιαία Δήλωση Ενίσχυσης που υποβάλλουν οι δικαιούχοι (π.χ. αλλαγές του επιχειρηματικού σχεδίου που έχουν σχέση με αλλαγή κλάδων παραγωγής εντός της ίδιας κατεύθυνσης) και β) από τον έλεγχο επίτευξης στόχων που αφορούν στη βαθμολογία μετά από την υποβολή αιτημάτων πληρωμής 2ης και 3ης δόσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ