Πληροφορίες για επιτυχημένες εξαγωγές αγροτικών προϊόντων

AKTINIDIOΕίναι αλήθεια πως οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων συνιστούσαν ανέκαθεν μια σημαντική πηγή κέρδους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αποτελούν σήμερα ένα αποτελεσματικό τρόπο διεξόδου από την κρίση.

Η εξαγωγή προϊόντων αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία η οποία δεν είναι δυνατόν να αναλυθεί μέσα σε λίγες γραμμές. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένα βασικά σημεία τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη του ο υποψήφιος εξαγωγέας.

· Γνώση του πλαισίου που διέπει τις διεθνείς συναλλαγές. Πωλητές και αγοραστές των προϊόντων έχουν υποχρεώσεις που διατυπώνονται στις διεθνείς συμβάσεις. Αυτές οι υποχρεώσεις διαφέρουν από προϊόν σε προϊόν και ανάλογα τον τρόπο παράδοσης και μεταφοράς.

· Ασφάλιση κινδύνου μεταφοράς των εμπορευμάτων. Όπως είναι φυσικό, τα εμπορεύματα διατρέχουν κινδύνους καταστροφής ή υποβάθμισης της ποιότητας κατά τη μεταφορά τους. Ανάλογα τον κίνδυνο, τη σοβαρότητα και τη συχνότητα εμφάνισής του, διαμορφώνεται το ύψος των ασφαλίστρων που πρέπει να καταβληθούν προς τις ασφαλιστικές εταιρείες.

· Μέσα διεθνών πληρωμών. Ο τρόπος πληρωμής είναι ένα ζήτημα που πρέπει να τυγχάνει κοινής αποδοχής από τους συναλλασσόμενους. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι πληρωμής, η επιλογή των οποίων εξαρτάται από κριτήρια όπως: η φερεγγυότητα του πελάτη, η ύπαρξη ιστορικού συναλλαγών ανάμεσα σε πωλητή και αγοραστή, το μέγεθος και η αξία της παραγγελίας, η φήμη του πελάτη κ.ά.

· Οι τύποι των φορτωτικών εγγράφων. Η πιο συνήθης μορφή φορτωτικού εγγράφου είναι το εμπορικό τιμολόγιο, το οποίο συνιστά το δελτίο ταυτότητας του διακινούμενου εμπορεύματος. Το τιμολόγιο συνοδεύεται από άλλα έγγραφα σύμφωνα με τον τρόπο μεταφοράς των προϊόντων, όπως για παράδειγμα η φορτωτική θαλάσσιας μεταφοράς και η αεροπορική φορτωτική. Επιπρόσθετα, τα εμπορεύματα συνοδεύονται από διάφορους τύπους πιστοποιητικών ασφάλειας και συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς ή/και διεθνείς κανονισμούς.

Εκτός των προαναφερόμενων σημείων που πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος εξαγωγέας, υπάρχουν αρκετές επιπλέον διαδικασίες με τις οποίες προετοιμάζεται το έδαφος για την ομαλή και επιτυχή εξαγωγή των προϊόντων. Μέσα σε αυτές τις διαδικασίες περικλείεται το μάρκετινγκ, η εφοδιαστική αλυσίδα, οι τυχόν συνεργασίες προώθησης των προϊόντων και η έρευνα αγοράς.

Η σε βάθος εκπαίδευση και η κατάλληλη προετοιμασία των υποψήφιων εξαγωγέων αγροτικών προϊόντων κρίνεται αναγκαία, ώστε να στεφθεί με επιτυχία η διείσδυση στην παγκόσμια αγορά.

Το e-school by agronomist.gr, η πλέον σύγχρονη μορφή διαδικτυακής κατάρτισης, προσφέρει τη δυνατότητα κατάρτισης στα αντικείμενα προβολής, προώθησης και εξαγωγής αγροτικών προϊόντων, στις ώστε οι απόφοιτοί του μπορούν να είναι ικανοί να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, στην παγκόσμια αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν στη διεύθυνση http://eschool.agronomist.gr.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ