Πιστοποίηση για την διαχείριση αποβλήτων στο Πανεπιστημιακό

panepistimiako ioanninon

Πιστοποίηση με το Πρότυπο ΕΝ ISO 14001 : 2015 απέκτησε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.  Πρόκειται για διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, η απόκτηση του οποίου αναδεικνύει την περιβαλλοντική ευαισθησία της Μονάδας.

Το Νοσοκομείο, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της Διοίκησης,  συμμορφούμενο πλήρως με την κείμενη νομοθεσία καθώς και τις διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές αναφορικά με την ορθή διαχείριση Αποβλήτων του, προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες δράσεις με σκοπό την μέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. 

Ως τέτοιες δράσεις αναφέρονται, ενδεικτικά μόνο, η κατάρτιση και συνεχής προσαρμογή Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας που περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή του συστήματος διαχείρισης των παραγόμενων εντός της Υ.Μ αποβλήτων,  η προώθηση της ανακύκλωσης καθώς και η τακτική πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για την εκπαίδευση όλου του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας κατά τη διαχείριση των αποβλήτων. 

Φυσικά πρόκειται για το επιστέγασμα της συνεχούς προσπάθειας και αρμονικής συνεργασίας της Διοίκησης, της Επιτροπής Διαχείρισης ΑΥΜ (Υπεύθυνης Διαχείρισης ΑΥΜ, κ. Παρασκευής Ζώτου) καθώς και όλων των εμπλεκόμενων φορέων τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ