Πήραν άδεια οι μονάδες βιοαερίου… Ζωικά απόβλητα στην ΒΙΠΕ!

Στην υπογραφή της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εγκατάσταση και λειτουργία πέντε μονάδων βιοαερίου στην Βιομηχανική Περιοχή των Ιωαννίνων προχώρησε ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Βασίλης Μιχελάκης. Είχε προηγηθεί η κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης αλλά και οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου Ζίτσας όσο και της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου.

Οι πέντε μονάδες προβλέπεται να εγκατασταθούν εντός της Βιομηχανικής Περιοχής, γεγονός που έχει προκαλέσει τις καθολικές αντιδράσεις των επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται στον χώρο.

Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι αρνητικά έχει γνωμοδοτήσει και ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης, επισημαίνοντας ότι οι εκτάσεις που απαιτούνται για την διάθεση του υγρού χωνεμένου υπολείμματος ανέρχονται στα τριάντα χιλιάδες στρέμματα, που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των υφιστάμενων αγροτικών καλλιεργειών του κάμπου της Λαψίστας.

Επιπλέον, δεν διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των εκτάσεων αυτών καθώς δεν προκύπτει σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών τους, με αποτέλεσμα να είναι αμφίβολη η εφαρμογή όσων περιγράφονται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ο Φορέας θεωρεί ακόμη ότι η διάθεση του υγρού κλάσματος στο έδαφος θα επιτείνει την περιβαλλοντική υποβάθμιση όχι μόνο της κλειστής λεκάνης των Ιωαννίνων που συμπεριλαμβάνεται στη λεκάνη απορροής του Καλαμά αλλά και του ίδιου του Καλαμά δια μέσου της τάφρου Λαψίστας.

Η κάθε μία από τις πέντε μονάδες θα διαχειρίζεται ετησίως, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις ΜΠΕ, 33 χιλιάδες τόνους κοπριάς πουλερικών, 15 χιλιάδες τόνους κοπριάς χοίρων, 20 χιλιάδες τόνους τυρόγαλα καθώς και δύο χιλιάδες τόνους φυτικά ενσιρώματα. Με την μέθοδο της εναερόβιας χώνευσης θα παράγει βιοαέριο, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι καλά γνωρίζοντες, επισημαίνουν ότι οι ποσότητες αυτές είναι τεράστιες και σίγουρα πολύ μεγαλύτερες από αυτές που παράγουν τα πτηνοτροφεία και τα χοιροστάσια της Ηπείρου. Έτσι εκφράζουν έντονους φόβους ότι στις συγκεκριμένες μονάδες θα καταλήγουν απόβλητα από πολλές περιοχές της χώρας, με τεράστιους κινδύνους για την περιοχή.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ