Πετσοκόβονται τα ειδικά μισθολόγια

XRHMATA«Μαχαίρι» από 3% έως 27% στους βασικούς μισθούς των υπαλλήλων που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια με παράλληλες μεγάλες περικοπές στα ειδικά επιδόματα που λαμβάνουν, επέκταση του ενιαίου μισθολογίου σε όλες τις ΔΕΚΟ, τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, τους υπαλλήλους της Βουλής, της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της ΕΥΠ, κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και επιβολή πλαφόν 1.900 ευρώ στη μέση αμοιβή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο.

Με τις νέες ρυθμίσεις επιδιώκεται εξοικονόμηση της μισθολογικής δαπάνης κατά περίπου 1,4 δισ. ευρώ:

•469,6 εκατ. ευρώ από την κατάργηση των δώρων εορτών και αδείας στους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους.

•420,2 εκατ. ευρώ από τις περικοπές αποδοχών στα ειδικά μισθολόγια.

•117,8 εκατ. ευρώ από την επέκταση του ενιαίου μισθολογίου σε όλο το Δημόσιο.

•369 εκατ. ευρώ από την αναστολή χορήγησης των επιδομάτων επίτευξης στόχων. Το ποσό αυτό θα περιοριστεί από τη μη περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης στις αποδοχές όσων υπαλλήλων προέκυψε αρνητική διαφορά από την ένταξη τους στο νέο μισθολόγιο.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί πως με το νέο νομοσχέδιο επανέρχεται ρύθμιση, που καταψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία, αναστέλλεται η πρόσθετη περικοπή των αποδοχών που θα γινόταν σε τρεις δόσεις για τους δημοσίους υπαλλήλους, κυρίως εφοριακούς και τελωνειακούς, οι οποίοι με βάση το νέο μισθολόγιο υφίστανται συνολικές απώλειες άνω του 25%. Η αναστολή αποφασίστηκε ως αντιστάθμισμα για την κατάργηση της χορήγησης των επιδομάτων επίτευξης στόχων και πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είχε καταψηφιστεί την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή.

Πλαφόν 1.900 ευρώ στις αμοιβές σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ και ΟΤΑ

Από 1η Ιανουαρίου 2013 καταργούνται τα επιδόματα εορτών και αδείας σε Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ΝΠΙΔ

Πέραν των μεγάλων περικοπών που προωθούνται στις αποδοχές όσων αμοίβονται με ειδικά μισθολόγια, με το νέο πολυνομοσχέδιο:

1. Καταργούνται από 1η Ιανουαρίου 2013 τα επιδόματα εορτών, αδείας σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, στους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ.

2. Επεκτείνεται σε όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα η ρύθμιση που ορίζει ότι η μέση αμοιβή ανά υπάλληλο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 1.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών εισφορών, υπερωριών και επιδομάτων. Ειδικότερα το όριο των 1.900 ευρώ τίθεται για το προσωπικό των ΔΕΚΟ, των ΝΠΙΔ, που ανήκουν στο κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ, κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησής τους, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

3. Αναστέλλεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 η χορήγηση των επιδομάτων επίτευξης στόχων στο Δημόσιο.

4. Μειώνεται κατά 50% η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων.

5. Καταργούνται οι αποζημιώσεις στους αιρετούς για τη συμμετοχή τους σε δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους σε αυτά και στις συνεδριάσεις των οργάνων και στις οικονομικές επιτροπές.

6. Μειώνονται στο μισό αποζημιώσεις, έξοδα παράστασης και αμοιβές προέδρων, αντιπροέδρων, διευθύνοντων συμβούλων και μελών Δ.Σ. των ιδρυμάτων και ΝΠΙΔ, δήμων και περιφερειών.

7. Μειώνεται στις 3.000 ευρώ, από 3.200 και στα 3.450 ευρώ από 3.700 ο βασικός μισθός ειδικών γραμματέων και γενικών γραμματέων υπουργείων και αποκεντρωμένης διοίκησης.

8. Εντάσσεται στο ενιαίο μισθολόγιο/βαθμολόγιο το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Βουλής.

9. Μειώνονται κατά 20% αποδοχές, αποζημιώσεις, έξοδα παράστασης και αμοιβές προέδρων, αντιπροέδρων, μελών ανεξάρτητων αρχών, διοικητών, υποδιοικητών, αντιπροέδρων, διευθύνοντων συμβούλων και μελών Δ.Σ. των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος καθώς και ΝΠΔΔ .

10. Καταργείται η δυνατότητα του υπουργού Οικονομικών και του συναρμοδίου υπουργού να καθορίζουν με απόφαση τους πρόσθετες αμοιβές καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ορίου των αποδοχών του γενικού γραμματέα.

11. Καταργείται το χρονοεπίδομα, 2% επί του βασικού μισθού για κάθε δύο έτη δικηγορίας, στις αποδοχές δικηγόρων με έμμισθη εντολή σε υπηρεσίες του Δημοσίου των ΟΤΑ και άλλων ΝΠΔΔ.

12. Καταργείται η προσαύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων σε περίπτωση άδειας για μετεκπαίδευση στο εσωτερικό. Για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό η προσαύξηση γίνεται με βάση το βασικό μισθό.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ