Περιβαλλοντικά εγκλήματα στο Δήμο Ζηρού

DHMOS_ZHROYΣχετικά με το ιστορικό και τα γεγονότα της εγατάστασης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο Δ.Δ.Αγίου Γεωργίου απο ενδιαφέρον ως δημότης, έχω να εκθέσω το χρονικό σε ενα απο τα τόσα συντελούμενα κατά καιρούς περιβαλλοντικά εγκλήματα στην περιοχή.Για να γίνω κατατοπιστικός οι κεραίες είναι ευδιάκριτες σε όλους όσους ταξιδεύουν επι του οδικού άξονα Ιωαννίνων-Αθηνών(52ο Χλμ) στο ύψος του χωριού Αγίου Γεωργίου.Είναι σχεδόν σε επαφή με το εκκλησάκι του ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ που βρίσκεται ακριβώς πάνω απο το χωριό:

1. Με την υπ’αριθμ 59/2009 (23-2-2009) ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητείται απο την εταιρία VODAFON η άμεση απομάκρυνση (της ήδη υπάρχουσας απο το έτος 1994) κεραίας απο την περιοχή ”ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ” του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Γεωργίου. Με την ίδια απόφαση επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εμμένει σε προηγούμενη απόφασή του, για την μή εγκριση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της παραπάνω κεραίας.Συγκεκριμένα στην απόφαση τονίζεται οτι η εταιρία κινητής τηλεφωνίας VODAFONE μπορεί να έλθει σε συνεννόηση με τον Δήμο, για να της υποδείξει (άλλες) θέσεις, στις οποίες μπορεί να τοποθετηθεί η κεραία.

2. Την 26-3-2010 εταιρία κινητής τηλεφωνίας COSMOTE Α.Ε ζήτησε απο τον Δήμο Φιλιππιάδας την έκδοση αδείας για τον σταθμό κινητής τηλεφωνίας COSMOTE Α.Ε.”Αγιος Γεώργιος Χ2 (1404421” πλησίον του οικισμού Αγίου Γεωργίου.Με την υπ’αριθμ 121/2010 (8-6-2010) κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση της ζητηθείσης (πολεοδομικής) άδειας για τον σταθμό κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE Α.Ε.”Αγιος Γεώργιος Χ2 (1404421” πλησίον του οικισμού Αγίου Γεωργίου του Δήμου Φιλιππιάδας.Υπόψη οτι η COSMOTE Α.Ε είχε συμφωνητικό μίσθωσης του χώρου για εννέα χρόνια με μονομερή ανανέωση για άλλα εννέα.Στην έγκριση υπ’αριθμ 121/2010 της 8-6-2010 δεν καθορίζεται μέχρι πότε ισχύει αυτή η (πολεοδομική) άδεια.Επίσης δεν γίνεται μνεία στο πρακτικό, ούτε καθορίζεται ο χρόνος που είχε γίνει (αν είχε γίνει) το προηγούμενο συμφωνητικό (απο πότε ίσχυε αυτό και μεχρι πότε), ούτε το ύψος του συμφωνηθέντος τιμήματος καθώς και ποιά είναι η τοπική ονομασία της περιοχής εγκατάστασης της κεραίας.

3. Σχετικά με την κεραία της εταιρίας VODAFON που αναφέρεται στην παρ 1. Σε συνέχεια της παραπάνω απόφασης [υπ’αριθμ 59/2009 (23-2-2009)] του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζηρού έχουμε για το ίδιο θέμα ενέργειες της Περιφέρειας, οι οποίες είναι ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση με την βούληση και τις αποφάσεις του Δήμου Ζηρού. Συγκεκριμένα:

α) Την 27-1-2012 με Αρ πρωτ 6460/333 ο πρόεδρος του περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοίνωσε την ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου έργου: «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας , με κωδικό θέσης «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (100347)» , με κοινή χρήση με την εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε., στη θέση Προφήτης Ηλίας, στη Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, της Δ.Ε. Φιλιππιάδας, του Δήμου Ζηρού, του Ν.Πρέβεζας».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είνα η εταιρεία VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.

β) Την 25-7-2012 απο την Περιφέρεια Ηπείρου στο πρόγραμμα ”ΔΙΑΥΓΕΙΑ” με τον Κωδικό :ΑΔΑ:Β41Ν7Λ9-ΟΟΑ εγκρίθηκαν (απο τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας) οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την εγκατάσταση στο ύψωμα ”Ισωμα” στο Δ.Δ.Αγίου Γεωργίου κεραίας κινητής τηλεφωνίας απο την εταιρία VODAFONE.

Aντιπαρερχόμενος το γεγονός, πότε και υπο ποιές συνθήκες στο παρελθόν (έτος 1994 για την VODAFON δεν γνωρίζω ποιο έτος για την COSMOTE A.E.) εγκαταστάθηκαν οι κεραίες, σίγουρα οχι υπο νόμιμες διαδικασίες γεννόνται πολλά και εύλογα ερωτήματα και αυτά είναι: ΠΩΣ το έτος 1994 έλαβε (αν έλαβε) πολεοδομική άδεια οικίσκου απο πολεοδομία Δήμου,ΠΩΣ έγινε η σύνδεση ρεύματος απο ΔΕΗ χωρίς να έχει εγκριθεί η άδεια απο Ε.Ε.Τ.Τ, ΠΩΣ και με τι προηγούμενα αποδεικτικά στοιχεία έλαβε άδειες απο Ε.Ε.Τ.Τ.και Ε.Ε.Α.Ε.).Βεβαίως θεωρώ νόμιμη και στην σωστή κατεύθυνση την τελευταία ενέργεια του Δήμου[απόφ 59/2009 (23-2-2009)] σχετικά με την ΜΗ έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την εταιρία VODAFONE.

Αλήθεια πως είναι δυνατόν η Περιφέρεια (Β΄ βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης) να λαμβάνει θετική απόφαση (έγκριση περιβαλλοντικών όρων) χωρίς να λάβει υπόψη της την προηγούμενη αρνητική απόφαση του Δήμου (Α΄ βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης) για ενα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά την υγεία των κατοίκων; Μάλλον αυτό δεν είναι αποκέντρωτική διοίκηση πρέπει να είναι κάτι άλλο …

Το ερώτημα όμως είναι,έστω και τώρα, γνωρίζει ο Δήμος τις παραπάνω αποφάσεις της Περιφέρειας για το θέμα αυτό? (έγκριση περιβαλλοντικών όρων εταιρίας VODAFONE). Αν όντως γνωρίζει ayt;o σημαίνει ότι σκόπιμα κωφεύει και δεν κάνει τίποτα,όπως υποχρεούται,πράγμα παράνομο και κατακριτέο.Αν δεν γνωρίζει την απόφαση θα έπρεπε να είχε ενημερώση την Περιφέρεια η να ενημερωθεί απο αυτή (και τώρα, οσο είναι καιρός), προκειμένου να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για το θέμα αυτό.Ένα όμως είναι γεγονός, οτι όσο περισσότερο εξετάζονται αυτά τα θέματα, τόσο περισσότερα είναι τα ερωτηματα.

Ενδεικτικά θα αναφέρω μερικά ακόμη :

Απ’ ότι λέγεται και ακούγεται η εταιρία VODAFONE (με την εγκατάσταση της κεραίας το έτος 1994) υπέγραψε κάποιο συμβόλαιο, προφανώς για την χρήση του χώρου εγκατάστασης στην περιοχή ”ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ”. Αλήθεια αυτό το συμβόλαιο όπως και το συμβόλαιο της COSMOTE Α.Ε υπάρχουν άρεγε ? ποιός τα είδε?, πότε υπογράφηκαν ? απο ποιούς ? και για πόσο χρόνικό διάστημα? ποιό ηταν το ύψος μίσθωσης – ενοικίασης των χώρων και ποιών συγκεκριμένων χώρων.Σε ορισμένους αρμόδιους που απευθύνθηκα για να λάβω στοιχεία, όπως την άδεια απο την πολεοδομία,τα συμβόλαια κ.λ.π. με παρέπεμπαν ο ενας στον άλλο.Τελικώς μου ζήτησαν να ενεργήσω μέσω δικηγόρου προκειμένου να λάβω στοιχεία.Ετσι με άφησαν σχεδόν να μείνω με την πεποίθηση, οτι μάλλον ζητούσα στοιχεία μεγάλου βαθμού ασφαλείας. Προφανώς οι άνθρωποι, η(δια) ήταν ανημέρωτοι, η(δια) δεν ήθελαν να δώσουν στοιχεία. Μάλλον ήθελαν να τους ”αφήσω” στην ησυχία τους.Τι να υποθέσω δεν ξέρω, στοιχεία πάντως δεν πήρα.Πιστεύω στο μέλλον να τα πάρω χωρίς την βοήθεια δικηγόρου.

Όπως φαίνεται στο έγγραφο (έγκριση περιβαλλοντικών όρων 27-1-2012 με αρ. Πρωτ. 6460/333), δεν εξυπηρετείται μόνο η εταιρεία κιν τηλ VODAFONE, αλλά και η WIND).Αυτό πρέπει να το λάβουν υπόψη οι αρμόδιοι. Αν υπάρχουν συμβόλαια (και εγω δεν εχω λόγους να τα αμφισβητώ απλώς διερωτώμαι) θα πρέπει να συμπεριλάβουν σε αυτά και την εταιρεία κιν τηλ WIND με το ανάλογο προσαυξημένο τίμημα. Διερωτώμαι γιατί δεν νωρίζει κανείς αυτά τα συμβόλαια?.Ενδεχομένως να τα γνωρίζουν μόνο ”εκείνοι” που δεν θέλουν να μας τα ανακοινώσουν,για τους δικούς τους ”λογους” φυσικά. Μήπως κάποιος πρέπει να τα ψάξει όλα αυτά τα έγγραφα? λέω μήπως.

Άλλο ερώτημα: Εγκρίθηκε τότε (με την αρχική εγκατάσταση της κεραίας το έτος 1994) η πυροπροστασία του χώρου για την εταιρεία κιν τηλ VODAFONE ?Αλήθεια απο ποιά Υπηρεσία ? Με ποιά απόφαση και κάτω απο ποιούς όρους και συνθήκες υλοποιήθηκε αυτή?

Εκτός των άλλων θέλοντας να συνδράμω στο θέμα της πυρόσβεσης έχω να τονίσω τα παρακάτω: Στον χώρο αυτό (ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ) και δίπλα απο το ομώνυμα εκκλησάκι υπάρχει πλαστική δεξαμενή νερού χωρητικότητας 20 κυβικών (προφανώς για πυρασφάλεια και του ευρύτερου χώρου).Λέγεται οτι την δεξαμενή την παραχώρησε η VODAFONE.Δυστυχώς όμως οι κατά καιρούς αρμόδιοι (αυτοί που υπέγράφαν τις συμβάσεις) δεν την πλήρωσαν με νερό απο το έτος εγκατάστασης (1994) της κεραίας.Υπόψην οτι δυστυχώς και σήμερα αυτή η δεξαμενή παραμένει ΚΕΝΗ.Προφανώς, η (δια) γιατί δεν γνώριζαν τη ύπαρξή της, η (δια) απο ”σκόπιμη” αδιαφορία. Πράξεις που σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούνται απο αρμόδιους και υπεύθυνους άνδρες. Πέραν τούτου καμμία ενέργεια δεν έκαναν ούτε κάνουν (όπως τότε ετσι και σήμερα), έστω να προτείνουν μια ζώνη πυρασφαλείας περιμετρικά της αναδασωτέας έκτασης. Αποτέλεσμα (της αδιαφορίας αυτής) ήταν σε μια πυρκαιά να κινδυνεύσουν οι γειτονικές προς την δασική έκταση κατοικίες της κοινότητας.

Τώρα για το μέλλον τι θα συμβεί απο πλευράς πυρκαιάς? Ο Θεός να φυλάει.Οι υπεύθυνοι-αρμόδιοι πάντως είναι ”σίγουροι”,οτι σε καμία περίπτωση δεν θα πιάσει φωτίά.Δεν ξέρω αλήθεια απο που πηγάζει αυτή τους η σιγουριά. Προτείνω πάντως στην αρμόδια Υπηρεσία (Δνση Δασών της περιοχής-Πυροσβεστική Υπηρεσία) ας κάνει μιά αυτοψία στον χώρο προκειμένου να εκτιμήσει την υπάρχουσα κατάσταση και να προτείνει λύσεις για την πυρασφάλεια του χώρου της περιοχής.

Σαν παράδειγμα της διαχρονικής αδιαφορίας των υπευθύνων έχω να επισημάνω τα εξης: Στις δυο πυρκαιές (έτη 1995 και 1998) στο ύψωμα ”ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ” και σε κοντινή απόσταση απο την κεραία χρησιμοποιήθηκαν για την κατάσβεση Πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία μετέφεραν νερό κάτω απο δύσκολες συνθήκες, απο τις πηγές ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στον χώρο κατάσβεσης (διανύοντας απόσταση 3 KM). Αν απο πριν είχε πληρωθεί η περιβόητη αυτή δεξαμενή με νερό το αποτέλεσμα της κατάσβεσης θα ήταν άμεσο, χωρίς να κινδυνεύσουν προσωπικό και μέσα για τον απλούστατο λόγο, οτι θα χρησιμοποιούσαν το εκεί νερο της δεξαμενής αποφεύγοντας το δρομολόγιο, κερδίζοντας ετσι πολύτιμο χρόνο.

Τελος αν υλοποιηθεί η απόφαση της 25-7-2012 της Περιφέρειας Ηπείρου προστίθεται στις τόσες υπάρχουσες κεραίες (VODAFONE ,WIND, COSMOTE) και μία ακόμη της VODAFONE με περαιτέρω αλλοίωση του ενιαίου φυσικού περιβάλλοντος. Εδώ τίθεται ενα ερωτημα : Η παραπάνω απόφαση της 25-7-2012 της Περιφέρειας Ηπείρου αφορά την αντικατάσταση της ήδη υπάρχουσας κεραίας στην θέση ‘ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ” η (δια) την έγκατάσταση κάποιας άλλης δεύτερης κεραίας? Αν συμβαίνει αυτό δηλαδή να εννοεί την αντικατάσταση της ήδη υπάρχουσας (πράγμα που το εύχομαι),θα έπρεπε να διευκρινιστεί στην απόφαση.Αν όμως δεν συμβαίνει αυτό τότε στα υψώματα γύρω απο το χωριό και πάνω απο τα κεφάλια των κατοίκων του Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου ΠΟΣΕΣ επιτέλους κεραίες θα εγκατασταθούν? Με ποιών τις αποφάσεις?. Αυτών που μόνο απο τον χάρτη γνωρίζουν που βρίσκεται το Δ.Δ.Αγίου Γεωργίου?. Εκτος αν τώρα οι Περιφέρειες λαμβάνουν αποφάσεις ερήμην των Δήμων.Αυτό είναι ενα άλλο θέμα που άπτεται της Δημοκρατίας μας.

Δεν σας κρύβω οτι οι δημότες του Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου δεν γνωρίζουν σχεδόν τίποτα απο αυτά που κάνουν οι αρμόδιοι για τις κεραίες.Αυτοί ομως ανησυχούν θέλουν ενημέρωση και οχι σιωπή η (δια) παραπλάνηση, δεν πρέπει οι κατά καιρούς αρμόδιοι να τους αφήνουν ανημέρωτους. Την άγνοια των κατοίκων δεν θα πρέπει να την εκμεταλλεύονται οι υπεύθυνοι προς το συμφέρον τους, αλλά οι ίδιοι πρέπει να προάγουν το συμφέρον του κοινού. Εκτος αν οι αρμόδιοισκόπιμα και για λόγους που μονο αυτοί γνωρίζουν, ότι δεν πρέπει να ενημερωθούν έγκαιρα οι κάτοικοι και να ενημερώνονται κατόπιν εορτής. Δυστυχώς αποδεικνύεται οτι αυτή η στάση και η συμπεριφορά ορισμένων αρμοδίων εξυπηρετούσε και εξυπηρετεί ΜΟΝΟ αυτούς και τα συμφέροντά τους.

Ας προσέξουν οι κατά καιρούς αρμόδιοι και εμπλεκόμενοι, οτι είχαν και έχουν σοβαρές ευθύνες έναντι των κατοίκων. Οι ευθύνες αυτές και τα αποτελέσματά τους (σωστα η λάθος ), ισως να μην καλύπτονται απο νόμους της πολιτείας, καταδικάζονται ομως στην συνείδηση των κατοίκων, οι οποίοι μελλοντικά θα τους κρίνουν. Παραδείγματα εχουμε τόσα.

Περιττόν είναι να προσθέσω, ότι το παραπάνω κείμενο εκφράζει την συντριπτική πλειψηφία των κατοίκων.Παρακαλώ οι δημοσιογραφικοί φορείς να βοηθήσουν (με την κοινοποιησή του) τους κατοίκους .Επίσης θέτω αυτό προς γνώση των εμπλεκομένων: Περιφέρειας, Βουλευτών Ν.Πρέβεζας ,Δήμου Ζηρού, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Δνσης Δασών Ν.Πρέβεζας, ΔΕΗ Άρτας,

Αχιλλέας Γ. Ρίζος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ