Περιφέρεια προς ΦΟΔΣΑ: «Παραιτηθείτε των δικαστηρίων».. Ποιους όρους θέτει για την λειτουργία των ΣΜΑ

monada asa

Ένας ακόμη γύρος θερμής αντιπαράθεσης μεταξύ Περιφέρειας και ΦΟΔΣΑ φαίνεται ότι βρίσκεται στην έναρξή του.

Σε συνέχεια της τελευταίας συνεδρίασης του Φορέα και της δικαιολογημένης πίεσης που υπάρχει από αρκετούς δήμους για την λειτουργία των ΣΜΑ, έγινε συνάντηση του  Προέδρου του ΦΟΔΣΑ στην Περιφέρεια Ηπείρου για την εξεύρεση λύσης.

Η Περιφέρεια η οποία  σύμφωνα με πληροφορίες προσανατολίζεται σε ευρεία σύσκεψη όλων των Δημάρχων της Ηπείρου με ιδανικό σενάριο και την συμμετοχή της διοίκησης του ΦΟΔΣΑ, αποτύπωσε εγγράφως τους όρους βάση των οποίων θα συναινέσει σε συμφωνία.

Οι όροι αυτοί γνωστοποιήθηκαν τόσο στη διοίκηση του Φορέα όσο και σε όλους τους δημάρχους και τώρα απομένει να γίνει το επόμενο βήμα το οποίο δεν αποκλείεται να είναι και πάλι μετέωρο.

Η Περιφέρεια θέτει τρεις ουσιαστικά απαιτήσεις.

-Ζητά από τον ΦΟΔΣΑ να παραιτηθεί της άσκησης ακυρώσεως στο Ελεγκτικό Συνέδριο αναγνωρίζοντάς της την πλήρη αρμοδιότητα για την μεταφορά του υπολείμματος.

-Να υπογραφούν προγραμματικές συμβάσεις για την λειτουργία των ΣΜΑ για την δοκιμαστική λειτουργία και με το πέρας του εξαμήνου θα παραδοθούν στον Φορέα και

-Να μεταφερθεί στο εργοστάσιο το σύνολο των απορριμμάτων της Ηπείρου.

Η Περιφέρεια αυτή την φορά βάζει στο… τραπέζι του διαλόγου όλους τους Δήμους της Ηπείρου και όχι μόνο την Διοίκηση του ΑΣΔΑ, μία κίνηση που έχει την δική της σημασία και θα καταδείξει τις πραγματικές προθέσεις όλων.

Οι όροι της Περιφέρειας όπως αποτυπώνονται στο έγγραφο αναλυτικά είναι οι ακόλουθοι:

Α. Ως προς την αρμοδιότητα μεταφοράς του υπολείμματος από την Μ.Ε.Α. στους κατά τόπους Χ.Υ.Τ., ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Α.Σ.Δ.Σ.Α. Π.Η.), αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,  ότι η άσκηση της ως άνω αρμοδιότητας ανήκει στην Περιφέρεια Ηπείρου, όπως τούτο έχει επιβεβαιωθεί και με την υπ.αριθ. 706/2022 απόφαση του αρμοδίου 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δικαστική απόφαση που την αποδέχεται πλήρως, ρητά παραιτούμενος  της από 26 Μαίου 2022 προσφυγής που έχει ασκήσει ο ίδιος φορέας ενώπιον της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου γιά την αναθεώρηση της ως άνω απόφασης του Τμήματος. Επίσης ο ΑΣΔΣΑ παραιτείται των αιτήσεων ακυρώσεως κ.λ.π. που έχει υποβάλει ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων εναντίον της Περιφέρειας Ηπείρου και για την ακύρωση σχετικών με τα ως άνω ζητήματα αποφάσεων (κύρους προγραμματικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί κ.λ.π.).

Β. Ως προς την λειτουργία των Σ.Μ.Α., τα συμβαλλόμενα μέρη,  αναγνωρίζοντας την ανάγκη γιά την άμεση λειτουργία τους, συμφωνούν και αποδέχονται τα παρακάτω:  1) Στα πλαίσια υλοποίησης της οριζόμενης εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας τους, ώστε να ολοκληρωθεί  πλήρως το όλο έργο, όπως έχει ενταχθεί και εγκριθεί στο Ε.Σ.Π.Α. Περιφέρειας Ηπείρου,  θα συναφθούν επιμέρους προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του ΑΣΔΣΑ και των αντιστοίχων Δήμων, των οποίων την εδαφική περιφέρεια καλύπτει ο αντίστοιχος ΣΜΑ, σύμφωνα με τον σχετικό σχεδιασμό, με αντικείμενο την διενέργεια της ως άνω εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας  και με αντίστοιχο χρόνο διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, που μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη εξάμηνο, μόνο με κοινή συμφωνία και συναίνεση όλων των συμβαλλόμενων μερών.   Στα πλαίσια της ως άνω προγραμματικής σύμβασης, η Περιφέρεια Ηπείρου,  θα αναλάβει μέρος του κόστους που απαιτείται για την  λειτουργία  κάθε ενός ΣΜΑ που θα λειτουργεί, όπως ενδεικτικά το κόστος καυσίμων και άλλων δαπανών μεταφοράς, όπως αυτό θα εξειδικευτεί με το περιεχόμενο κάθε προγραμματικής συμβάσεως και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή έργου που θα εκπονηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Ο ΑΣΔΣΑ και οι αντίστοιχοι Δήμοι θα αναλάβουν την διάθεση προσωπικού για την λειτουργία ενός εκάστου ΣΜΑ.  2) Με την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας και των αντίστοιχων προγραμματικών συμβάσεων, με τυχόν παράτασή τους γιά ένα εξάμηνο, η Περιφέρεια Ηπείρου θα παραδώσει άμεσα τους ΣΜΑ, τον εξοπλισμό τους, τα αυτοκίνητα κ.λ.π. στον ΑΣΔΣΑ για την περαιτέρω λειτουργία τους, σύμφωνα με τις σχετικές δεσμεύσεις, αποδεχόμενη ανεπιφύλακτα ότι η ως άνω αρμοδιότητα λειτουργίας των ΣΜΑ ανήκει στον ΑΣΔΣΑ.

Γ.  Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργαστούν μεταξύ τους και με τους οικείους Δήμους, ώστε, με την λειτουργία των ΣΜΑ,  να μεταφέρεται όλη η ποσότητα των παραγόμενων στερεών αποβλήτων στη ΜΕΑ, σύμφωνα με τον σχετικό σχεδιασμό.  Δηλώνουν και αποδέχονται ότι η λειτουργία της ως άνω μονάδας, η επίβλεψη λειτουργίας κ.λ.π. διέπεται από τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα και το περιεχόμενό τους.

Εν καταλήξει τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν και αποδέχονται ότι οποιοδήποτε θέμα ή ζήτημα ανακύψει στο μέλλον όσον αφορά την εν γένει διαχείριση των στερεών αποβλήτων,  θα αντιμετωπίζεται με βάση της αρχές της αμοιβαιότητας, της καλής πίστης και της συνεργασίας των ίδιων φορέων, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα.

Γίνεται μνεία, ότι στην υπογραφή του παρόντος μπορούν να συμπράξουν και οι Δήμοι της Περιφέρειας Ηπείρου, που αποδέχονται το παραπάνω πλαίσιο αρχών, δεσμεύσεων και υποχρεώσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ