Παρατεταμένη καθήλωση στην οικοδομική δραστηριότητα

oikodomesΜείωση 48,2% σημείωσε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν τον Αύγουστο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Αύγουστο 2012 το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Ελλάδας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.210 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 265,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.186,7 χιλιάδες m3 όγκου, δηλαδή παρουσίασε μείωση κατά 48,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 37,3% στην επιφάνεια και κατά 27,5 % στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 1.201 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 254,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.141,0 χιλιάδες m3 όγκου, δηλαδή παρουσίασε μείωση κατά 48,1 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 38,8% στην επιφάνεια και κατά 28,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Αύγουστο 2012, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 9 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 11,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 45,6 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Αύγουστο 2012, είναι 3,8%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο 2011 έως τον Αύγουστο 2012, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 29.463 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.254,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 20.028,5 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 26,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 30,9 % στην επιφάνεια και κατά 29,4 % στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2010-Αυγούστου 2011.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Σεπτεμβρίου 2011-Αυγούστου 2012 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 26,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 31,2% στην επιφάνεια και κατά 30,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2010-Αυγούστου 2011.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,0%.

Το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2012, η συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 27,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 21,3% στην επιφάνεια και κατά 21,0% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο οκτάμηνο του έτους 2010. Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 27,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 23,2% στην επιφάνεια και κατά 23,0% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2011.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ