Παράταση για τη διατήρηση αυτόχθονων φυλών

STABLOS_PROBATAΠαρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου η δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων για τη δράση «Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων», με βάση την απόφαση που υπεγράφη απ’ τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης και κοινοποιήθηκε και στις Περιφέρεια της χώρας.

Σύμφωνα με όσα ορίζει η απόφαση, στόχος της δράσης (3.1) είναι η οικονομική στήριξη των αγροτών, προκειμένου να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τον αριθμό των απειλούμενων από εγκατάλειψη αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων μέχρι ένα ελάχιστο αποδεκτό αριθμό ασφάλειας με σκοπό:

-τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των αυτοχθόνων αγροτικών ζώων που κινδυνεύουν από εξαφάνιση

-τη διατήρηση των παραδοσιακών εκτατικών συστημάτων εκτροφής.

Οι δικαιούχοι

Ως δικαιούχοι των ενισχύσεων στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως:

α. επαγγελματίες αγρότες β. κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. Είναι φυσικά πρόσωπά που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος, με εξαίρεση τους απασχολούμενους σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.

β. Είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματός και τα οποία έχουν νομική προσωπικότητα, όπως η έννοια αυτή ορίζεται στο εμπορικό δίκαιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ