Πανεπιστήμιο: Ανακύκλωσε 43 τόνους ηλεκτρονικών αποβλήτων!

Ούτε έναν, ούτε δύο… Σαράντα τρεις τόνους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων ανακύκλωση το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η «επιχείρηση» είναι σε εξέλιξη. Το Πανεπιστήμιο από τις αρχές του χρόνου σχεδίασε και υλοποιεί δράστη συστηματικής απομάκρυνσης και ορθής διαχείρισης- ανακύκλωσης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων του. Για την υλοποίηση της συνεργάστηκε με την εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.», η οποία είναι ο εγκεκριμένος φορέας από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ), για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα.

Με την πρωτοβουλία του αυτή το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καταφέρνει, μεταξύ άλλων, να συμβάλλει:

  • Στην επίτευξη των εθνικών στόχων, όπως αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία, καθώς και στον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους της Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΗΗΕ.
  • Στην ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται στις εν λόγω συσκευές.
  • Στην εξοικονόμηση ενέργειας και στον περιορισμό της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.
  • Στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ.
  • Στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών όπως γυαλί, πλαστικό και μέταλλα.
  • Στην επαναχρησιμοποίηση χώρων που ήταν αποθηκευμένος όλος αυτός ο εξοπλισμός, για τις ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας.

H δράση ξεκίνησε από την Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων και θα ολοκληρωθεί σε δεύτερη φάση με τη συλλογή και απομάκρυνση υλικού από όλα τα Τμήματα του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε» είναι η πρώτη δράση αναλόγου μεγέθους που λαμβάνει χώρα σε ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε διάστημα τεσσάρων μηνών απομακρύνθηκαν περισσότεροι από 43 τόνους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. 

Οι Πρυτανικές Αρχές θέλουν να ευχαριστήσουν θερμά τους Υπευθύνους των Τμημάτων, το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τους συντονιστές της δράσης, καθώς και τους συνεργάτες της Εταιρείας Ανακύκλωσης Α.Ε., που συνέβαλαν τα μέγιστα στην προσπάθεια αυτή. Στόχος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η ενθάρρυνση και η ενεργή συμμετοχή των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε ανάλογες δράσεις και στο μέλλον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ