Όπλο ανταγωνιστικότητας οι ψηφιακές δεξιότητες

INTERNETΓια την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα από τα σημεία-κλειδιά για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας των 27 κρατών-μελών θεωρούνται η εξοικείωση των πολιτών με την τεχνολογία και η ανάπτυξη των αποκαλούμενων ψηφιακών δεξιοτήτων.

Δηλαδή της ικανότητας των εργαζομένων όχι απλώς να κάνουν χρήση ενός υπολογιστή ή να σερφάρουν στο διαδίκτυο, αλλά να μπορούν να αξιοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα ψηφιακά εργαλεία που είναι πλέον διαθέσιμα και αρχίζουν να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Την τελευταία πενταετία, η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων (ή e-Skills) αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες, καθώς οι υπάρχουσες έρευνες και μελέτες δείχνουν ότι η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει σημαντικό έλλειμμα ανθρώπων με τέτοιου είδους δεξιότητες τα επόμενα χρόνια.

Το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο στην Ελλάδα, όπως διαπίστωσαν οι παρευρισκόμενοι σε εκδήλωση με «Ψηφιακές Δεξιότητες στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα» που διοργανώθηκε την περασμένη εβδομάδα από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής (HePIS).

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Δεξιοτήτων (e-Skills Week 2012), μιας πρωτοβουλίας των οργανισμών DigitalEurope και Schoolnet σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει στόχο να βοηθήσουν τους Ευρωπαίους και ειδικότερα τους νέους να αδράξουν τις καλύτερες ευκαιρίες για τα επαγγέλματα που δημιουργούνται χάρη στις νέες τεχνολογίες.

Η ανάγκη για πλαίσιο

Από τις συζητήσεις που έγιναν στο πλαίσιο της ημερίδας, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, ένα από τα βασικά συμπεράσματα ήταν η ανάγκη που υπάρχει για μία διαβούλευση μεταξύ όλων των φορέων προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων. Δηλαδή να καθορισθεί, κυρίως από την πλευρά του ελληνικού κράτους, ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές και κυρίως ποιες είναι οι ψηφιακές δεξιότητες εκείνες που θα είναι απαραίτητες τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να προσαρμοσθούν αντίστοιχα οι εκπαιδευτικοί φορείς.

Παράλληλα, διατυπώθηκε η ανάγκη που υπάρχει για εξειδίκευση των δεξιοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να δίνονται οι βάσεις προκειμένου οι νέοι να αποκτούν ψηφιακές ικανότητες και στη συνέχεια μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και διά βίου μάθησης να αποκτούν περισσότερο εξειδικευμένες δεξιότητες, οι οποίες πλέον κρίνονται απαραίτητες προκειμένου αφενός ο δημόσιος τομέας να γίνει περισσότερο αποτελεσματικός και αφετέρου οι επιχειρήσεις περισσότερο παραγωγικές και ανταγωνιστικές.

Ψηφιακές τεχνολογίες στις επιχειρήσεις

Στον ιδιωτικό τομέα, η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών αποτελεί πλέον μονόδρομο. Αυτό που επισημάνθηκε είναι, πάντως, ότι προς το παρόν στην Ελλάδα δεν είναι μεγάλος o αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν κατανοήσει την αξία των ψηφιακών δεξιοτήτων και γενικότερα της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Και ενδεχομένως γι’ αυτό να απαιτείται μία μεγαλύτερη προβολή των ωφελειών που υπάρχουν αλλά και των βέλτιστων πρακτικών. Γιατί ενδεχομένως αυτές οι επιχειρήσεις να είναι και εκείνες που θα καταφέρουν να επιβιώσουν της οικονομικής κρίσης.

ΠΗΓΗ: Ημερησία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ