Ομάδες εργασίας για δημοτολόγια, ληξιαρχεία

EFORIESΣτη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την εκπόνηση μελέτης και την αναδιοργάνωση τμημάτων Δημοτολογίου-Μητρώου Αρρένων-Ληξιαρχείου των ΟΤΑ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή νέου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης των παραπάνω μητρώων, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας, προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Πάρη Κουκουλόπουλου.

Έργο της Ομάδας Εργασίας αποτελεί η καταγραφή και αποτίμηση της υφιστάμενης λειτουργίας των Τμημάτων Δημοτολογίου-Μητρώου Αρρένων-Ληξιαρχείου, στους καλλικράτειους δήμους, ως προς την αποδοτικότητα στην περιοχή παρέμβασης του έργου και ως προς τις επιχειρησιακές επαφές των τμημάτων με άλλους οργανισμούς.

Επίσης, η Ομάδα Εργασίας θα πρέπει να καταγράψει όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες, καθώς και να πραγματοποιήσει την ιεράρχηση-κατηγοριοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών, ενώ θα καταρτίσει πρόταση στελέχωσης των οργανικών μονάδων που εμπλέκονται στην αναδιοργάνωση.

Τέλος, η Ομάδα Έργου θα καταρτίσει και τα εξής: πρόταση εκπαίδευσης προσωπικού, πρόταση αναδιαμόρφωσης ή και κατάργησης εντύπων, ολοκληρωμένη πρόταση θεσμικών παρεμβάσεων και σύνταξη όλων των απαραίτητων εγκυκλίων και οδηγιών προς τους δήμους, προκειμένου να υποβοηθηθούν στη σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου μοντέλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ