Οι απαγορεύσεις και οι εξαιρέσεις στις μετακινήσεις

astinomia mploko dromos

Σε εφαρμογή θέτει η Κυβέρνηση τα έκτακτα μέτρα για να μπλοκάρει τις μετακινήσεις εν όψει της Μεγάλης Εβδομάδας και της Ανάστασης.

Η σχετική υπουργική απόφαση έχει ήδη δημοσιευθεί και θα ισχύει για όλες τις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε αναλυτικά: Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης μετακινήσεων

Παρά ταύτα υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις της απαγόρευσης όπως προβλεπόταν και μέχρι σήμερα με την επίδειξη βέβαια των απαραίτητων εγγράφων κατά τη διάρκεια ελέγχου από τις αρμόδιες Αρχές.

 «Από σήμερα και μέχρι τις 10 Μαΐου απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της οικίας της περιφερειακής ενότητας» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς.

Οι εξαιρέσεις για μετακίνηση εκτός νομού

Ωστόσο, όπως ο ίδιος είπε, υπάρχουν περιπτώσεις που εξαιρούνται από τα μέτρα. Στις παρακάτω περιπτώσεις, με την επίδειξη των δικαιολογητικών θα μπορέσουμε να «σπάσουμε» τα μπλόκα στα διόδια.

Αναλυτικά οι εξαιρέσεις και τα δικαιολογητικά:

  • Aπό και προς την εργασία με τον τρόπο που προβλεπόταν. Για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνεται πως στην υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα ο λόγος μετακίνησης, ενώ ο συνολικός χρόνος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες.
  • Για λόγους υγείας, μόνο για μετακίνηση σε δημόσια δομή υγεία με πιστοποίηση και έγγραφο της ίδιας της δομής, εκτός σε περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης
  • Μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας για την πιστοποίηση της οποίας απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade. gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis, ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1.
  • Μετάβαση σε κηδεία υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή ο μετακινούμενος έχει την υποχρέωση να έχει μαζί του και να επιδεικνύει στα όργανα ελέγχου, πέραν της σχετικής βεβαίωσης κίνησης ή SMS με κωδικό 5 και: ληξιαρχική πράξη θανάτου και άδεια ταφής, ενώ επίσης ο συνολικός χρόνος μετακίνησης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 48 ώρες.
  • Μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο μετακινούμενος γονέας κατ’ εφαρμογή της παρούσας υποχρεούται να φέρει και να επιδεικνύει στα όργανα ελέγχου εα) στην περίπτωση διαζυγίου, αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου, εβ) στην περίπτωση διάστασης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και εγ) σε κάθε περίπτωση, πρόσφορα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κατοικία του τέκνου, όπως τίτλο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ