Οδηγίες προς ενημέρωση υποψηφίων βουλευτών

ekloges 1Εγκύκλιο για την πληρέστερη ενημέρωση και διευκόλυνση των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών, στις εκλογές της 17ης Ιουνίου, εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Αντώνης Μανιτάκης.

Η εγκύκλιος αφορά θέματα όπως την υποβολή των υποψηφιοτήτων, τις προϋποθέσεις και τα κωλύματα εκλογιμότητας, τις αντίστοιχες ενέργειες των κομμάτων και υποψηφίων και τις προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει να συντελεσθούν οι ενέργειες αυτές. Επίσης, παρέχονται και σχετικές πληροφορίες, κρίσιμες για τη διευκόλυνση των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών.

Υπενθυμίζεται ότι, στις επικείμενες εκλογές, οι οποίες διενεργούνται πριν τη συμπλήρωση 18 μηνών από τις προηγούμενες της 6ης Μαΐου, δεν εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί εκλογής βουλευτών με σταυρό προτίμησης, αλλά οι διατάξεις περί κατάληψης εδρών με λίστα.

Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, το Πρωτοδικείο Αθηνών είναι υπεύθυνο για τις εκλογικές περιφέρειες Α΄ Αθηνών, Β΄ Αθηνών και την εκλογική περιφέρεια του νομού Αττικής. Το Πρωτοδικείο Πειραιώς, για τις εκλογικές περιφέρειες Α΄ Πειραιώς και Β΄ Πειραιώς. Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, για τις εκλογικές περιφέρειες Α΄ Θεσσαλονίκης και Β΄ Θεσσαλονίκης. Το Πρωτοδικείο Νεαπόλεως του νομού Λασιθίου, για την εκλογική περιφέρεια του νομού αυτού. Το Πρωτοδικείο που εδρεύει στην έδρα κάθε νομού, για την εκλογική περιφέρεια του οικείου νομού.

Επισημαίνεται δε, ότι οι αποφάσεις ανακήρυξης των υποψηφίων από τα πρωτοδικεία και των συνδυασμών από τον Άρειο Πάγο, κοινοποιούνται αμέσως στους οικείους αντιπεριφερειάρχες της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού.

Η προκήρυξη του αντιπεριφερειάρχη δημοσιεύεται, εφόσον είναι εφικτό, και σε κάθε περίπτωση τοιχοκολλάται στα μέρη των δήμων του νομού με τη μεγαλύτερη δημοσιότητα, με φροντίδα των δημοτικών Αρχών. Η ανωτέρω γνωστοποίηση και τοιχοκόλληση, γίνεται με ευθύνη του οικείου αντιπεριφερειάρχη, το αργότερο μέχρι την πέμπτη ημέρα πριν την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο την 12η Ιουνίου 2012.

Οι δημοτικές αρχές οφείλουν να εκδώσουν και να δημοσιεύσουν σε όλη την περιφέρειά τους, τρεις τουλάχιστον μέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο έως την 13η Ιουνίου 2012, πρόγραμμα που να αναφέρει ακριβώς την ημέρα της ψηφοφορίας, τις ώρες της έναρξης και της λήξης της, τον τόπο και το κατάστημα της ψηφοφορίας, τον αριθμό των βουλευτικών εδρών της οικείας εκλογικής περιφέρειας και τα ονόματα των υποψηφίων.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο σε δημόσια συνεδρίαση, δέκα μέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, δηλαδή την 29η Μαΐου 2012.

Οι συνδυασμοί είναι είτε ενός κόμματος είτε συνασπισμού συνεργαζομένων κομμάτων είτε ανεξαρτήτων, οι δε δηλώσεις με τις οποίες καταρτίζονται αυτοί, επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή ή κατατίθενται με απόδειξη, το αργότερο δεκατρείς μέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 1η Ιουνίου 2012.

Η ανακήρυξη των συνδυασμών ενεργείται από το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου, σε δημόσια συνεδρίαση τη δέκατη τέταρτη μέρα μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, δηλαδή στις 2 Ιουνίου 2012.

Οι αποφάσεις ανακήρυξης των υποψηφίων από τα πρωτοδικεία και των συνδυασμών από τον Άρειο Πάγο, κοινοποιούνται αμέσως στους οικείους αντιπεριφερειάρχες της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού. Ο αντιπεριφερειάρχης οφείλει να γνωστοποιήσει στην περιφέρεια του νομού, με προκήρυξή του, η οποία θα περιέχει όλα τα στοιχεία της σχετικής απόφασης, τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους που ανακηρύχθηκαν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ