ΟΑΕΔ: Χρηματοδοτεί 10.000 νέες δουλειές

Νέο πρόγραµµα προώθησης της αυτοαπασχόλησης για 10.000 ανέργους 18-66 ετών µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών βάζει σε τροχιά ο ΟΑΕΔ.

Μέσω του προγράµµατος, οι άνεργοι θα επιδοτούνται µε ποσά τα οποία θα φτάνουν έως και τα 12.000 ευρώ προκειµένου να υλοποιήσουν τα επιχειρηµατικά τους σχέδια. Αναλυτικά, δικαιούχοι του νέου προγράµµατος θα είναι άνεργοι ηλικίας 18- 66 ετών, οι οποίοι έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατοµικευµένης προσέγγισης και θα προβούν σε έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του προγράµµατος στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και µετά. Δικαιούχοι επίσης είναι άνεργοι που είχαν προηγούµενη επιχειρηµατική δραστηριότητα και τη διέκοψαν έως τις 31/12/2011.

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραµµα είτε ως ατοµικοί επιχειρηµατίες είτε ως µέλη ΟΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και Συνεταιρισµού Εργαζοµένων. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 µήνες και οι δικαιούχοι δεσµεύονται να διατηρήσουν την επιχείρησή τους για 3 µήνες µετά τη λήξη του προγράµµατος. Τα ποσά των επιχορηγήσεων καταβάλλονται σε 3 δόσεις και φτάνουν έως και τα 12.000 ευρώ.

Αναλυτικά:

Η διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραµµα έχει τρία στάδια:

-Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υπαγωγής επιχειρηµατικού σχεδίου στον διαδικτυακό τόπο του OAEΔ www.oaed.gr

-Αξιολόγηση των επιχειρηµατικών σχεδίων βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων. Τα προς χρηµατοδότηση σχέδια αξιολογούνται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα από Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης. Αξιολογούνται πρώτον όσον αφορά την πληρότητα της υποβαλλόµενης αίτησης και δεύτερον τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του επιχειρηµατικού σχεδίου. Η βαθµολόγηση των κριτηρίων εξειδικεύεται στη ∆ηµόσια Πρόσκληση.

-Υπαγωγή στο πρόγραµµα. Η αίτησηυπεύθυνη δήλωση-επιχειρηµατικό σχέδιο για υπαγωγή στο πρόγραµµα υποβάλλεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό πρόγραµµα στην ειδική περιοχή διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕ∆. Μετά την καταχώριση της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα, εµφανίζεται ο αριθµός πρωτοκόλλου και η ηµεροµηνία υποβολής της. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση θα πρέπει να είναι έτοιµη να ελεγχθεί από τους ελεγκτές του ΟΑΕ∆ και µετά τον θετικό έλεγχο πραγµατοποιείται η υπαγωγή στο πρόγραµµα. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα σχεδιάστηκε για να προωθήσει τους ανέργους στην ανάληψη επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας και να ενισχύσει την αυτοαπασχόληση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ