ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα για 15.000 νέους άνεργους

oaed

Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση πτυχιούχων ανέργων 15.000 νέων ηλικίας 18-29 ετών περιλαμβάνει κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, 15.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής θέσης (ημερολογιακά).

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι:

 Άνεργοι, ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μήνα πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.

 Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος:

 δώδεκα (12) μήνες, για πρόσληψη ανέργων ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα πριν από την υπόδειξή τους,

δεκαπέντε (15) μήνες, για πρόσληψη μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 18-29 ετών,

εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,

δεκαπέντε (15) μήνες, για πρόσληψη δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ) ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα πριν από την υπόδειξή τους.

Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως.

Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.

Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς και τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Άδειας.

Τα ανωτέρω ισχύουν για τους ενταγμένους δικαιούχους

Ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών του ΚΠΑ2 αναλαμβάνει να ενημερώσει τους εργοδότες αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Οι εργοδότες – πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ:

αναρτούν την κενή θέση που επιθυμούν να καλύψουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Portal ΟΑΕΔ,

δηλώνουν ότι επιθυμούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, επιλέγοντας ταυτόχρονα το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, για την πρόσληψη ανέργων νέων ηλικίας

18-29 ετών» στο οποίο επιθυμούν να ενταχθούν, και

επιλέγουν την κατηγορία του ανέργου (κοινός άνεργος ή μακροχρόνια άνεργος) που επιθυμούν να προσλάβουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ