Νομοσχέδιο για ΑΕΙ: Σκληρή κόντρα στη Βουλή

panepistimio eisodos

«Η κυβέρνηση νομοθετεί για τα Πανεπιστήμια… χωρίς τα Πανεπιστήμια. Έστω και την τελευταία στιγμή η υπουργός μπορεί , να αλλάξει τη γκρίζα εικόνα που αφήνει το σχέδιο νόμου, εισηγούμενη ένα έντιμο μοντέλο διοίκησης του ελληνικού πανεπιστημίου». Με αυτές τις διαπιστώσεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιτέθηκαν στην υπουργό Παιδείας και στην κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Η συζήτηση θα συνεχιστεί και σήμερα Παρασκευή 8 Ιουλίου,  όπου  θα διατυπώσουν τις απόψεις τους οι εκπρόσωποι των φορέων οι οποίοι έχουν προσκληθεί από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής και την Πέμπτη ή Παρασκευή το Σχέδιο Νόμου κατά πάσα πιθανότητα θα έχει ψηφιστεί. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για ένα σχέδιο Νόμου, το οποίο αποτελείται από 464 άρθρα και 417 σελίδες, πολλές φορές επικράτησε ένταση καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν σκληρή κριτική και ζήτησαν αλλαγές έστω και την τελευταία στιγμή.

«Ο νέος νόμος πλαίσιο κωδικοποιεί την υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργία των ΑΕΙ, καθορίζει ένα σαφές νομικό πλαίσιο για ζητήματα που για χρόνια είχαν μείνει αρρύθμιστα, παρέχει νέες δυνατότητες στα Πανεπιστήμια, στους φοιτητές, στους πανεπιστημιακούς και στους πολίτες. Πρόκειται για ένα μεγαλεπήβολο έργο, που στοχεύει στη συνολική βελτίωση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μας, μέσα από τη θεσμοθέτηση ευκαιριών για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, για το Πανεπιστήμιο και για την κοινωνία, με την οποία πλέον συνδιαλέγεται και αποκτά αλληλεπίδραση, ως αναπόσπαστο κομμάτι της», τόνισε η υπουργός Παιδείας και τόνισε ότι οι  διατάξεις ταξινομούνται σε τέσσερις άξονες ως εξής:

Πρώτος άξονας: Αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ

Μεταξύ άλλων, αφορά τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών, εσωτερικό Erasmus, ενίσχυση της πρακτικής άσκησης, κοινά και διπλά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, προγράμματα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης (minor degrees), επαγγελματικά μεταπτυχιακά, βιομηχανικά διδακτορικά, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, νέο, πιο αξιοκρατικό, πιο διαφανές σύστημα εκλογής και εξέλιξης Μελών Δ.Ε.Π. «Καλύτερη ποιότητα σπουδών, πιο αξιοκρατική επιλογή προσωπικού, προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ωθούν προς τα πάνω τα Ιδρύματά μας, αξιοποιώντας τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και αναδεικνύοντας τις δυνατότητές τους.» ανέφερε η κα Κεραμέως.

Δεύτερος άξονας, ενίσχυση της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας των ΑΕΙ

Περιλαμβάνει το νέο μοντέλο διοίκησης, θέσπιση αναπτυξιακών εργαλείων για την αναβάθμιση των ΑΕΙ, εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας. Εκλεγμένα όργανα, στα οποία μετέχουν και εξωτερικά μέλη από την ελληνική και παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία, με σαφείς και διακριτές αρμοδιότητες ανά όργανο, με νέα εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού, με ψηφιοποίηση υπηρεσιών και δομές που υποστηρίζουν την πανεπιστημιακή κοινότητα. «Κινούμαστε υπέρ της ενίσχυσης της αυτονομίας των ΑΕΙ, της αποκέντρωσης και της ενίσχυσης του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων: μεταφέροντας εξουσίες από κεντρικές υπηρεσίες, και δη από τον ίδιο τον Υπουργό Παιδείας, προς τα Πανεπιστήμια, προκειμένου να λαμβάνουν αποφάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη φυσιογνωμία τους», υπογράμμισε η Υπουργός.

Τρίτος άξονας, προώθηση της σύνδεσης με την κοινωνία

Ολοκληρωμένο πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών των πανεπιστημιακών εργαστηρίων και αναβάθμιση του ρόλου των Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας και υποστήριξη για την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων φοιτητών (start-ups). «Καλλιεργούμε μία αμφίδρομη σχέση, ανοίγοντας ακόμη περισσότερο το ακαδημαϊκό οικοσύστημα στην κοινωνία, προσελκύοντας τους πολίτες στο Πανεπιστήμιο αλλά και διοχετεύοντας τα αποτελέσματα της διδακτικής και ερευνητικής δραστηριότητας στο κοινωνικό σύνολο», επεσήμανε η κα Κεραμέως.

Τέταρτος άξονας, εκσυγχρονισμός ΔΟΑΤΑΠ

Ένα νέο πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του στοχεύει στην απλοποίηση της διαδικασίας ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών από Ιδρύματα της αλλοδαπής με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πανεπιστημίων και του πολίτη σε θέματα αναγνώρισης τίτλων σπουδών από Ιδρύματα της αλλοδαπής. «Απαιτείται η προσαρμογή του στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον και η απλοποίηση των διαδικασιών αναγνώρισης πτυχίων της αλλοδαπής, που οδηγούν σε περαιτέρω προσέλκυση ερευνητών και επιστημόνων και brain gain.» τόνισε η Υπουργός. Η Υπουργός σημείωσε ότι η διαβούλευση υπήρξε ιδιαίτερα μακρά και γόνιμη, με αποτέλεσμα να ενσωματωθούν αρκετά σχόλια, μεταξύ άλλων και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και του Προέδρου του κ. Ανδρουλάκη, σύμφωνα με την οποία προβλέφθηκε ότι για την εκλογή σε νέα θέση μέλους ΔΕΠ, ο υποψήφιος θα πρέπει απαραιτήτως να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον έναν από τους τρείς κύκλους σπουδών εκτός του Ιδρύματος στο οποίο επιθυμεί να εκλεγεί, υπό προϋποθέσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ