Νέα εγκύκλιος: Διευρύνεται η διαθεσιμότητα στο δημόσιο

DIMOSIO_1Την ώρα που οι δημόσιοι υπάλληλοι καταφεύγουν στη δικαιοσύνη για να περισώσουν τη δουλειά τους, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης δείχνει να μην πτοείται από τίποτα. Έτσι με μία νέα εγκύκλιο που δόθηκε που δημοσιοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης διευρύνεται κι άλλο το φάσμα της διαθεσιμότητας.

Στο καθεστώς αυτό μπαίνουν πλέον και όσοι υπάλληλοι προσλήφθηκαν σε άλλες ειδικότητες και στη συνέχεια εντάχθηκαν σε αυτές που εντάσσονται στο καθεστώς διαθεσιμότητας, όσοι προσλήφθηκαν με σύμβαση εργασίας, όσοι δεν προσλήφθηκαν και με δημόσια προκήρυξη και με γραπτό διαγωνισμό, όσων τον πίνακα διοριστέων δεν τον κατήρτισε το ΑΣΕΠ αλλά και όσοι μεταφέρθηκαν από ΝΠΙΔ στο στενό δημόσιο τομέα και ακολουθούν ανάλογες ειδικότητες με αυτές που εντάσσονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Σημειώνεται ότι η εγκύκλιος αφορά αυτούς που ανήκουν σε θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικοτήτων Διοικητικού (Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων).

Οι υπάλληλοι που τίθενται σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, είναι:

– Όσοι προσελήφθησαν με διαγωνιστική διαδικασία, για ειδικότητες διαφορετικές από τις αναφερόμενες στη διάταξη της υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και στη συνέχεια μετατάχθηκαν στην ως άνω κατηγορία και ειδικότητες, ή προσελήφθησαν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, που στη συνέχεια μετετράπη σε αορίστου χρόνου,

– Όσοι προσελήφθησαν πριν την εφαρμογή του ν. 2190/1994, μετά από δημόσια προκήρυξη, αλλά χωρίς γραπτό διαγωνισμό, ή με γραπτό διαγωνισμό, αλλά χωρίς δημόσια προκήρυξη,

– Όσοι προσελήφθησαν μετά την εφαρμογή του ν. 2190/1994, εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας του ΑΣΕΠ ή με διαδικασία κατά την οποία, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε συμμετοχή του, το ΑΣΕΠ δεν κατήρτισε τον οριστικό πίνακα διοριστέων, καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι το προσωπικό που μεταφέρθηκε από το Προσωπικό Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) στο στενό δημόσιο τομέα και το οποίο ακολουθεί αντίστοιχη κατηγοριοποίηση ειδικοτήτων (Διοικητικού κλπ) εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου.

Τέλος, υπενθυμίζεται προς τις υπηρεσίες η ανάγκη για άμεση αποστολή των στοιχείων αναφορικά με τις υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό, ώστε να ολοκληρωθεί, το συντομότερο δυνατό, η διαδικασία μετακίνησης των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Όλη η εγκύκλιος εδώ http://www.ydmed.gov.gr/?p=3648

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ