Μνημόνιο συνεργασίας για ενίσχυση έρευνας και καινοτομίας

panepistimio eisodos

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των συνεργαζόμενων φορέων του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Ιταλία υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο προωθεί την μελέτη για την οργάνωση και την ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας μεταξύ Περιφερειακών ερευνητικών φορέων Ελλάδας και Ιταλίας.

Σκοπός του μνημονίου, είναι ή δημιουργία ενός σταθερού δικτύου συνεργασίας μεταξύ των φορέων της Δυτικής Ελλάδος και της Απουλίας της Ιταλίας (Region Puglia), να μελετήσει, διαμοιράσει και να ενδυναμώσει τις ικανότητες, τις δυνατότητες, τις μεθοδολογίες, τα οργανωτικά μοντέλα και τις επιχειρησιακές πρακτικές οι οποίες αναπτύσσονται για την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας.

Το Μνημόνιο προβλέπει την ενδυνάμωση της συνεργασίας και την κοινή δράση των φορέων των δύο χωρών, προκειμένου:

•             Να μεγιστοποιηθεί το θετικό αποτύπωμα της Έρευνας και της Τεχνολογικής Καινοτομίας που παράγεται από τα Πανεπιστήμια και τους Ερευνητικούς Φορείς των Περιφερειών στις Κοινότητες και την Οικονομία

•             Να ενισχυθεί η ανάπτυξη ερευνητικών κοινοπραξιών και επιχειρήσεων «έντασης γνώσης» με Διεθνή προσανατολισμό

•             Να ενδυναμωθούν οι Δομές Μεταφοράς Τεχνογνωσίας μέσα από το διαμοιρασμό της υφιστάμενης τεχνογνωσίας και την υιοθέτηση κοινών διαδικασιών οργάνωσης και λειτουργίας

•             Να αναπτυχθούν κοινές δράσεις εκπαίδευσης και διάχυσης των «καλών πρακτικών» στο χώρο της μεταφοράς τεχνογνωσίας

•             Να να ενισχυθεί η συνεργασία των φορέων των Περιφερειών στους τομείς της κατοχύρωσης Πνευματικών Δικαιωμάτων της διαχείρισης της Πνευματικής Ιδιοκτησίας

•             Να καλλιεργηθεί από κοινού η παιδεία και η «κουλτούρα» της εξωστρέφειας, της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας μεταξύ των ερευνητών και των επιχειρήσεων

•             Να θεσπιστούν κοινά δίκτυα και πλαίσια συνεργασίας για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Η επιτάχυνση της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις αλλά και η δημιουργία νέων επιχειρήσεων «έντασης γνώσης» αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Μνημόνιο προβλέπει:

•             Την οργάνωση κοινών δράσεων αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων

•             Τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων ερευνητών και των επιχειρήσεων σε δίκτυα και δράσεις επιτάχυνσης της καινοτομίας σε Διεθνές επίπεδο

•             Τη μείωση του του χρόνου αναζήτησης εταίρων και εγκαθίδρυσης νέων συνεργασιών μεταξύ των ερευνητικών ομάδων και των επιχειρήσεων

•             Τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό κοινών στοχευμένων εκδηλώσεων ανάπτυξης της καινοτομίας όπως διεθνείς διαγωνισμούς, ημερίδες, συνέδρια, “pitching events”

•             Τη διευκόλυνση της υιοθέτησης νέων καλών πρακτικών για τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων, την αδειοδότηση και την ανάπτυξη τεχνοβλαστών

•             Την ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων για την αποτελεσματική  ανταλλαγή τεχνογνωσίας πάνω στις διαδικασίες εκκίνησης συνεργασιών μεταξύ των υπηρεσιών μεταφοράς καινοτομίας των Περιφερειών

Στο έργο συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο του Μπάρι της Ιταλίας, ο Περιφερειακός Οργανισμός Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Απουλίας (Region Puglia), το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ