Μητσοτάκης: Οι περιορισμοί μπορεί να επανέλθουν

ÓõæÞôçóç, êáôüðéí áéôÞìáôïò ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ÊõñéÜêïõ ÌçôóïôÜêç, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 142Á ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò, ìå áíôéêåßìåíï ôçí åíçìÝñùóç ôïõ Óþìáôïò ãéá ôçí êõâåñíçôéêÞ ðïëéôéêÞ ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò ðáíäçìßáò, ôçí ÐÝìðôç 12 Íïåìâñßïõ 2020.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

«Οι καινούργιες συνθήκες απαιτούν νέες αποφάσεις», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι «δεν μιλάμε για άνοιγμα, αλλά για αναπροσαρμογή δραστηριοτήτων». Πρόσθεσε δε με έμφαση ότι «περισσότερη ελευθερία σημαίνει περισσότερη υπευθυνότητα».

«Σε πρώτη φάση επιτρέπονται τα σαββατοκύριακα οι μετακινήσεις για αναψυχή και άσκηση μεταξύ των δήμων. Είναι καλύτερα να εκτονώνονται οι πολίτες και να ενισχύεται η αγορά, παρά να συγκεντρώνονται σε σπίτι όπου βγάζουν μάσκες και χαλαρώνουν τα μέτρα. Το επόμενο βήμα είναι να ανοίξουν τα σχολεία με πρώτα τα λύκεια.

Προσοχή, όμως, περισσότερη ελευθέρια σημαίνει και περισσότερη υπευθυνότητα. Δεν πρέπει με τις διαδημοτικές μετακινήσεις να βλέπουμε φαινόμενα συνωστισμού, γιατί με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο οι περιορισμοί μειώθηκαν μπορεί να επανέλθουν», τόνισε μιλώντας από το βήμα της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης σε επίπεδο αρχηγών, σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας και τις επιπτώσεις της στην οικονομία.

Αναφορικά με τους περιορισμούς στις διαδημοτικές μετακινήσεις, τόνισε ότι «αν το μέτρο το διατηρούσαμε για μεγάλο διάστημα θα αποκτούσε ταξικά χαρακτηριστικά».

Για το λιανεμπόριο τόνισε ότι «θα επαναλειτουργήσει συντεταγμένα».

Επισήμανε ότι υπήρχαν «καθημερινές μικρές και μεγάλες παραβάσεις», άρα ο έλεγχος γινόταν «τόσο δυσκολότερος» και υπογράμμισε ότι «κουρασμένοι δεν είναι μόνο οι πολίτες, αλλά και οι μηχανισμοί επιτήρησης».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ