Μια πρόταση για την πόλη…

massalas2

massalas2Οι ευθύνες για την αξιόπιστη λειτουργία μιας πόλης και την προοπτική της ανήκουν τόσο στην εκλεγμένη ηγεσία, όσο και στους πολίτες της.

Τα προβλήματα της «βιωμένης» πόλης τα γνωρίζουν οι πολίτες και πρέπει να τα αναδεικνύουν ώστε να προβληματίζουν τους διοικούντες και μαζί να παρακολουθούν τον τρόπο και χρόνο αντιμετώπισής τους.

Για το σκοπό αυτό αποτελεί ανάγκη η αναζήτηση μηχανισμού καταγραφής, αξιολόγησης και άμεσης αντιμετώπισης προβλημάτων που σχετίζονται με: την κατάσταση των δικτύων, την αισθητική των χώρων, την παράνομη στάθμευση, την καθαριότητα, τις βλάβες των πεζοδρομίων και των δρόμων, την αποκομιδή των απορριμμάτων, τις αφισοκολλήσεις και τα graffiti’s, την επικινδυνότητα των κατασκευών, τις εκφράσεις βίας, την κυκλοφοριακή αναρχία, τους χώρους στάθμευσης, το προβληματικό μαθητικό περιβάλλον,…

Μέτρο Ι: Χωρισμός της πόλης σε διαμερίσματα και πολίτες εκπρόσωποί τους να καταγράφουν τα λειτουργικά τους προβλήματα.

Μέτρο ΙΙ: Ηλεκτρονική διαβίβαση της πληροφορίας σε αρμόδια για το σκοπό αυτό υπηρεσία του Δήμου, η οποία με τη σειρά της θα αξιολογεί και θα προγραμματίζει την αντιμετώπιση των προβλημάτων, ομαδοποιώντας τα.
Σε μια ανοιχτή κοινωνία θα πρέπει όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στο site των προβλημάτων και τον τρόπο και χρόνο αντιμετώπισής τους. Με μια τέτοια διαδικασία θα ενισχυθεί ο ακτιβισμός των πολιτών, θα ελαχιστοποιηθεί το κόστος επίλυσης των προβλημάτων και η δημοτική Αρχή θα βρίσκεται σε συνεχή αξιολόγηση.

Βέβαια, μια πόλη δεν υποφέρει μόνο από τα μικρά καθημερινά προβλήματα. Έχει ανάγκη από το σχεδιασμό του μέλλοντός της: τη συντήρηση και ανάδειξη της ιστορίας της, την επέκτασή της, τις εκφράσεις αλληλεγγύης, την αναζήτηση τρόπων απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού της, την αξιοποίηση της συνεργασίας με τα πνευματικά της Ιδρύματα, την τόνωση του κοινωνικού-πολιτικού-πολιτισμικού προβληματισμού, τη βελτίωση του περιβάλλοντος, την επιβράβευση δράσεων και πολιτών, τη μεταφορά εμπειριών από άλλες κοινωνίες.

Μέτρο ΙΙΙ: Μακρόχρονος σχεδιασμός, προϊόν συλλογικής έκφρασης, επικυρωμένος με τοπικό δημοψήφισμα και δέσμευση τήρησής του.

Τέλος

Μια μικρή κοινωνία, όπως αυτή της μικρής μας πόλης, μπορεί να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα της άμεσης δημοκρατίας που δίνει τη δυνατότητα να εκφραστεί δημόσια η ευθύνη των κυβερνώντων και των κυβερνωμένων.

Μέτρο ΙV: Καθιέρωση ετήσιας συνόδου των πολιτών (και με τη βοήθεια της τηλεόρασης) με στόχο τη δημιουργία περιβάλλοντος συμμετοχής και αξιολόγησης όλων των πολιτών.

Μπορούμε να αλλάξουμε την πόλη μας, αν αλλάξουμε όλοι στάσεις και συμπεριφορές…

* Από το βιβλίο του Χρήστου Β. Μασσαλά: Διαδρομές στην πόλη μου…( Έκδοση Ριζαρείου Ιδρύματος)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ