Μέχρι τις 16/2 προσφορές για την Εγνατία

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εγνατία Οδό, όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ. Ως νέα ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να υποβληθούν οι φάκελοι ενδιαφέροντος ορίζεται η 16η Φεβρουαρίου 2018 και έως τις 5 μ.μ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ αναφέρει τα εξής:

«Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (το «Ταμείο») δυνάμει της από 18.1.2018 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου αποφάσισε την παράταση της Ημερομηνίας Υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατά το άρθρο 11.1 της Πρόσκλησης, θέτοντας ως νέα ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να υποβληθεί ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την 16η.2.2018 και έως 17:00 (Ώρα Ελλάδος, GMT +2).

  1. Οποιαδήποτε αναφορά στην Πρόσκληση στην Ημερομηνία Υποβολής θα νοείται εφεξής ως αναφορά στην ανωτέρω ημερομηνία.
  2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην Πρόσκληση, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την από 21.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.
  3. Οι όροι που χρησιμοποιούνται και δεν ορίζονται στο παρόν έγγραφο έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς με την Πρόσκληση».

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ