Μέχρι τις 5 Αυγούστου αιτήσεις για την επισιτιστική

alileggii

alileggii

Ο Δήμος Δωδώνης κάνει γνωστό ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ένταξη των ωφελούμενων στο πρόγραμμα της επισιτιστικής βοήθειας.

Αιτήσεις θα γίνονται καθημερινά στο Κεντρικό Δημαρχείο του Δήμου Δωδώνης. Υπεύθυνη για πληροφορίες και συνδρομή στην υποβολή αιτήσεων είναι η κ. Ευαγγελία Κούτρα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2654360144.

Οι αιτήσεις, σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι τις 5 Αυγούστου.

Ωφελούμενοι είναι

1 . Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση

2. Οικογένεια, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.

Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:

Τα άγαμα τέκνα, εφόσον είναι είναι ανήλικα ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ΙΕΚ ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Υπάρχει ειδική κατηγορία για άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%

Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα):

• 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο

• 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι

• Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

Περιουσιακά κριτήρια:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

Για να υποβάλλουν την αίτηση οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ταυτότητα, Ε1 και Ε9 του οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014).

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://www.idika.org.gr/teba/ και όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προσωπικά την αίτηση θα πρέπει να διαθέτουν τον κωδικό της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS).

{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ