Μέτρα από το Υπουργείο για την αποκατάσταση του Λούρου

louros psaria nekra

Τα επόμενα βήματα για την προστασία του Λούρου, κυρίως όμως της ενδημικής πέστροφας, αποτυπώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε απάντηση προς τη Βουλή και ύστερα από ερώτηση που είχε καταθέσει η Ελληνική Λύση.

Το Υπουργείο και ο ΟΦΥΠΕΚΑ αναγνωρίζει την ανάγκη για τη λήψη μέτρων που θα οδηγήσουν σε ταχύτερη αποκατάσταση της βιοποικιλότητας του ποταμού και την προστασία της ενδημικής πέστροφας.

Όπως τονίζει, αποτελεί κοινά αποδεκτή θέση πως το οικοσύστημα μπορεί να ανακάμψει με φυσικό τρόπο, αν διαφυλαχτεί κατάλληλα από ασύμβατες χρήσεις. Απαιτείται βέβαια κατάλληλος συντονισμός και στοχευμένος και επιστημονικά τεκμηριωμένος σχεδιασμός των μέτρων και δράσεων αποκατάστασης με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε τα επόμενα βήματα να συμβάλλουν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αποκατάσταση του οικοσυστήματος. Επίσης, καθοριστικής σημασίας είναι η αποτροπή παρεμβάσεων, ειδικά στην κεντρική κοίτη του ποταμού, εάν δεν έχουν προηγηθεί οι απαιτούμενες μελέτες, αδειοδοτήσεις και επίβλεψη.

Τα μέτρα-βήματα χωρίζονται σε βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα:

Βραχυπρόθεσμες ενέργειες

1. Διερεύνηση για τη δυνατότητα να υπάρξει ένα ειδικό καθεστώς προστασίας για τον ποταμό.

2. Για την αντιμετώπιση των τροποποιημένων προτύπων ροής (αναμενόμενο ζήτημα που εντοπίστηκε κατά την τελευταία αυτοψία), προτείνεται συνεργασία με τα δασαρχεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να εξεταστούν επιμέρους έργα ορεινής υδρονομίας, όπως κατασκευές στερέωσης της κοίτης στις επιμέρους υπολεκάνες που είναι κάθετες στην κοίτη (υδρολογική μελέτη).

Μεσοπρόθεσμες ενέργειες

1. Εκπόνηση μελέτης σχεδιασμού, παρακολούθησης και εφαρμογής της οικολογικής αποκατάστασης του διαταραγμένου οικοσυστήματος του ποταμού Λούρου, υπό το πρίσμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης του ποταμού, η οποία θα λαμβάνει υπόψη όχι μόνο το στόχο διατήρησης της σημαντικής βιοποικιλότητάς του, αλλά και τις ανάγκες του ντόπιου πληθυσμού και των παραγωγικών φορέων.

2. Εκπόνηση μελέτη οριοθέτησης του ποταμού Λούρου (υδρολογική μελέτη).

3. Καθορισμός της οικολογικής παροχής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του ποτάμιου οικοσυστήματος, καθώς και η βιώσιμη παρουσία του ανθρώπου, του οποίου οι δραστηριότητες εξαρτώνται από τον ποταμό.

Μακροπρόθεσμα μέτρα

1. Οριοθέτηση του ποταμού (υδρολογική μελέτη).

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ, έχει ήδη δεσμεύσει το ποσόν των 124.000,00€ για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης του Λούρου ποταμού και την υλοποίηση μέτρων για την ανάκαμψη της βιοποικιλότητάς του, καθώς και τη σύνταξη ολοκληρωμένης υδρολογικής μελέτης. Στις 13/01/2023, έγινε η ανάθεση στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) του έργου «Εκτίμηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης στον ποταμό Λούρο και μέτρα αποκατάστασής του», στο οποίο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, και η σύνταξη προτάσεων για την προστασία της ενδημικής πέστροφας (Salmo lourosensis) και μέτρων αποκατάστασης των ενδιαιτημάτων της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ