Μεγαλύτερη στήριξη για μικρούς και νέους αγρότες

XORAFIΚαλύτερη στοχοθέτηση των άμεσων ενισχύσεων στους νέους αγρότες και τους αγρότες μικρής κλίμακας υποστήριξαν ευρέως τα κράτη – μέλη κατά την πρώτη ημέρα του Συμβουλίου Υπουργών που πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο, 26 και 27 Απριλίου, υπό την προεδρία της Δανής υπουργού Μέτε Γκέρσκοφ.

O Επίτροπος αρμόδιος για θέματα γεωργίας Ντατσιάν Τσιόλος και η Δανή υπουργός Γεωργίας Μέτε Γκέρσκοφ.

Οι υπουργοί Γεωργίας είχαν μια δημόσια συζήτηση για τη ρύθμιση που αφορά τις άμεσες ενισχύσεις εντός του νομοθετικού πλαισίου της ΚΑΠ. Συγκεκριμένα συζητήθηκαν τα θέματα των νέων αγροτών, μικρού κλήρου αγροτών, εθελοντική συνδεδεμένη ενίσχυση και συνδεδεμένες συμπληρωματικές ενισχύσεις για τους αγρότες σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, εσωτερική αναδιανομή των ενισχύσεων, ενεργοί αγρότες και πλαφόν στις ενισχύσεις προς τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις.

Τέλος του συμβούλιο ενημέρωσε για την προστασία των χοίρων στα κράτη – μέλη, τα μέτρα προώθησης των αγροτικών προϊόντων, τους παραγωγικούς φορείς του κλάδου των φρουτολαχανικών, την αγορά του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και τη διαφάνεια στην πληροφόρηση που αφορά την ασφάλεια των τροφίμων.

Άμεσες ενισχύσεις.

Η πρώτη συζήτηση επικεντρώθηκε στα ειδικά μέτρα που έχουν προταθεί για την ενίσχυση συγκεκριμένων κατηγοριών αγροτών, όπως οι νέοι αγρότες, οι αγρότες με μικρό κλήρο (μικρής κλίμακας) και αγρότες σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα.

Τα κράτη – μέλη υποστήριξαν ευρέως την ανάγκη για καλύτερη στοχοθέτηση των ενισχύσεων σε αυτές τις δύο κατηγορίες.

Σε ό,τι αφορά τους νέους αγρότες υπάρχει ανάγκη αύξησης της ενίσχυσης καθώς σήμερα μόνο το 6% του συνολικού πληθυσμού των αγροτών είναι κάτω των 35 ετών και αυτό εγείρει ανησυχία για το μέλλον της γεωργίας. Οι εκπρόσωποι των κρατών –μελών επεσήμαναν καλύτερες συνθήκες πρόσβασης στο σύστημα των ενισχύσεων και επίσης και καλύτερη διασύνδεση ανάμεσα στον πρώτο πυλώνα και την αγροτική ανάπτυξη.

Για τους αγρότες σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, τα κράτη – μέλη θα μπορούσαν να αποδεχθούν τη δυνατότητα μιας αυξημένης ενίσχυσης στο πλαίσιο όμως ενός παρόμοιου προγράμματος υπό τις διατάξεις της αγροτικής ανάπτυξης. Οι αντιπρόσωποι συμφώνησαν με την Κομισιόν ότι αυτό το είδος μέτρου πρέπει να παραμείνει σε εθελοντική βάση.

Σε ό,τι αφορά την εθελοντική συνδεδεμένη ενίσχυση αρκετά κράτη – μέλη τόνισαν ότι αυτή η δυνατότητα αύξησης της ενίσχυσης θα ήταν πολύ σημαντική σε συγκεκριμένους αγροτικούς τομείς ή περιοχές ως απάντηση στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δυσκολίες. Κάποιοι τόνισαν ότι αυτή η πρόταση έρχεται σε αντίθεση με τον κύριο στόχο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ για την προώθηση της αποσύνδεσης της ενίσχυσης ενώ κάποιοι άλλοι θα επιθυμούσαν επέκταση της συνδεδεμένης ενίσχυσης και σε άλλους τομείς.

Η δεύτερη στρογγυλή τράπεζα είχε θέμα τον ορισμό του ενεργού αγρότη, το ανώτατο όριο για τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις και την εσωτερική αναδιανομή.

Για τους ενεργούς αγρότες, υπήρξε ευρεία υποστήριξη στις προτάσεις της Προεδρίας για εστίαση στην γεωργία και προκειμένου να αποφευχθεί πρόσθετος διοικητικός φόρτος να μην υποχρεούται τα κράτη – μέλη να ελέγχουν την αναλογία των άμεσων ενισχύσεων που λαμβάνουν οι δικαιούχοι σε σύγκριση με τα έσοδά τους από μη αγροτικές δραστηριότητες. Αυτό θα επιτρέπει στα κράτη – μέλη μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια.

Τα περισσότερα κράτη – μέλη βρήκαν πολύ χρήσιμη την πρόταση της Κομισιόν να δημιουργήσει μια επιπρόσθετη «αρνητική λίστα» δραστηριοτήτων που δεν θα προσμετρείται ως ενεργή γεωργία. Το ανώτατο όριο άμεσων ενισχύσεων που έλαβαν οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις στην Ε.Ε. είναι ένα από τα θέματα στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις του Πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για το 2014-2020.

Ευζωία των ζώων: προστασία των χοίρων.

Η Επιτροπή ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με την προθεσμία των απαιτήσεων για την ευζωία των ζώων που προβλέπονται στην ντιρεκτίβα 2008/120 θεσπίζοντας ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των χοίρων (8661/12).

Αρκετά κράτη – μέλη επεσήμαναν μαζί με την Κομισιόν την ανάγκη συμμόρφωσης με την προθεσμία για την εφαρμογή νέων υποχρεωτικών απαιτήσεων που αφορούν κυοφορούσες χοιρομητέρες. Θεώρησαν ότι υπάρχει μεγάλη απαίτηση από τους καταναλωτές για το θέμα αυτό και ότι όλα τα πάντα πρέπει να γίνουν για να αποφευχθεί οποιαδήποτε στρέβλωση του ανταγωνισμού ανάμεσα στα κράτη – μέλη για την 1η Ιανουαρίου του 2012.

Προωθητικά μέτρα για αγροτικά προϊόντα.

Οι υπουργοί ενημερώθηκαν από την Κομισιόν για τα μέτρα προώθησης των αγροτικών προϊόντων: μια ενισχυμένη ευρωπαϊκή στρατηγική προστιθέμενης αξίας για την προώθηση των γεύσεων της Ευρώπης (8441/12). Αρκετοί αντιπρόσωποι τόνισαν πως υπάρχει ανάγκη απλούστερης και ταχύτερης διαδικασίας ενεργοποίησης του συστήματος, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ