Με το νέο μισθολόγιο οι προσλήψεις της Κοινωφελούς

anergia koinofelis

Με τον νέο κατώτατο μισθό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός θα γίνουν οι 25.000 προσλήψεις ανέργων στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ οι 25.000 άνεργοι θα απασχοληθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών και μισθό όσο ο κατώτατος. Οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα αναρτήθηκαν ήδη τη Μεγάλη Πέμπτη αλλά ακολουθεί η διαδικασία των ενστάσεων οπότε τα οριστικά αποτελέσματα θα εκδοθούν μετά την 1η Μαΐου, την ημέρα δηλαδή που αυξάνεται ο κατώτατος μισθός. Ως αποτέλεσμα οι προσλήψεις θα γίνουν με μισθό 713 ευρώ μικτά αντί για 663 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Οι καθαρές αποδοχές μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού ανέρχονται στα 612 ευρώ από τα 569,39 ευρώ σήμερα.

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα

Στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) www.oaed.gr αναρτήθηκαν ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων για τη δράση «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» με 25.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων περιλαμβάνει τους ωφελούμενους που θα εργαστούν για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους Επιβλέποντες Φορείς ή/και στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2022.

Οι ενστάσεις

Αιτιολογημένες ενστάσεις (με τα τυχόν δικαιολογητικά συνημμένα) μπορούν να υποβληθούν από την Τρίτη 26 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00 έως και την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο www.oaed.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΔΥΠΑ.

Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική ένσταση, οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), μέχρι την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00, προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις του αρμόδιου ΚΠΑ2, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη Δημόσια Πρόσκληση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ