Με «εντέλλεσθε» λόγω Επιτρόπου…

Με «εντέλλεσθε» καταβάλλεται εδώ και ένα χρόνο περίπου η μισθοδοσία των συμβασιούχων καθαριότητας και εστίασης, του επικουρικού προσωπικού και οι εφημερίες του μόνιμου προσωπικού όπως και η μισθοδοσία επικουρικού προσωπικού μέσω ΕΣΠΑ, στο Νοσοκομείο Άρτας, λόγω… Επιτρόπου.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει κρίνει ως μη νόμιμες μία σειρά δαπανών και συγκεκριμένα την μισθοδοσία συμβασιούχων εργασίας ορισμένου χρόνου στον τομέα καθαριότητας και εστίασης,  την μισθοδοσία του επικουρικού προσωπικού , γτην αποζημίωση τακτικών και πρόσθετων εφημεριών του ιατρικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού και την μισθοδοσία των επικουρικών ιατρών ΕΣΠΑ, με συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η πληρωμή τους με άλλο τρόπο.

Αυτό τονίζει ο διοικητής του Νοσοκομείου απαντώντας στις καταγγελίες των εργαζομένων σε Νοσοκομείο και Κέντρα Υγείας.

Στη συνέχεια της απάντησής του σημειώνει:

Λόγω των, εκτάκτως προκηρυσσομένων, εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 και της μεταβατικής περιόδου που προηγήθηκε και ακολούθησε των εκλογών, κατέστη αδύνατη η πληρωμή κατά την συγκεκριμένη, μοναδικώς εφικτή, διαδικασία, διότι ήταν πρακτικώς αδύνατη η, αναγκαία έγκριση της συγκεκριμένης ενέργειας από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, με συνέπεια να καθυστερήσει η πληρωμή του μηνός Ιουνίου του 2019, καθώς οι πληρωμές αυτές γίνονται πάντοτε στο τέλος εκάστου μηνός (είναι μεταπληρωτέες).

Αυτή η, εντελώς δικαιολογημένη, προσωρινή καθυστέρηση, ωστόσο, η οποία σε καμία περίπτωση δεν οφείλεται σε ολιγωρία ή πλημμέλεια του Νοσοκομείου, αφού άμεσα τόσο ο κ. Διοικητής, όσο και το αρμόδιο διοικητικό προσωπικό λειτούργησαν με απόλυτη ταχύτητα για την αντιμετώπιση της απρόβλεπτης δυσλειτουργίας και κατόπιν προφορικής εντολής του αρμοδίου, νέου, Υφυπουργού Υγείας θα συνεχιστεί κατά τον ίδιο τρόπο η πληρωμή των καθυστερούμενων αποδοχών και εφημεριών, αποτέλεσε αντικείμενο διαστρέβλωσης, με μεθοδευμένη μονομερή αναφορά στην πληρωμή μόνο των εργαζομένων στην καθαριότητα (καθαρίστριες), σε σημείο μάλιστα κατασυκοφάντησης του Διοικητή του Νοσοκομείου, με προσωπικές αναφορές, κατάφορα ψευδείς, ανοίκειες και εξόφθαλμα στοχευμένες, για την διερεύνηση των οποίων φυσικά θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ