“Μάτια” στο υπέδαφος του Κάστρου από το Αριστοτέλειο!

“Μάτια” στο υπέδαφος του Κάστρου βάζει το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου! Το Τμήμα Γεωλογίας θα πραγματοποιήσει γεωφυσική έρευνα με την μέθοδο της γεωηλεκτρικής τομογραφίας -που έγινε ευρέως γνωστή κατά την ανασκαφή στον Τύμβο της Αμφίπολης- στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει με τον Δήμο Ιωαννιτών! Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη της γεωλογικής δομής στο Κάστρο με ειδικότερο ενδιαφέρον στον εντοπισμό πιθανών εγκοίλων και στον καθορισμό εδαφοτεχνικών χαρακτηριστικών με επιφανειακές γεωφυσικές μεθόδους.

Η γεωηλεκτρική τομογραφία αποσκοπεί στον καθορισμό της γεωλογικής δομής μέχρι το βάθος των είκοσι μέτρων και η σεισμική μέθοδος θα χρησιμοποιεί για να υπολογιστούν οι ταχύτητες των επιμήκων και εγκαρσίων κυμάτων που στην συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό γεωτεχνικών παραμέτρων.

Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτέλειου διαθέτει τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές και ιδιαίτερα την υψηλή τεχνογνωσία που απαιτεί μια τέτοια έρευνα και μελέτη.

Η συγκεκριμένη μελέτη που θα αποτυπώσει το υπέδαφος στο Κάστρο και στο τμήμα που έχει οριστεί από τον Δήμο ως Πολιτιστικό Πάρκο, αποτελεί την βάση για τις παρεμβάσεις που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν μέσα από το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Οι παρεμβάσεις που αφορούν στο Πολιτιστικό Πάρκο περιλαμβάνουν έργα αποκατάστασης των Οθωμανικών Λουτρών, ανάδειξη και προστασίου του Δημοτικού Μουσείου και ανάδειξη της Οθωμανικής Βιβλιοθήκης ως κέντρου προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο συνολικός προυπολογισμός των παρεμβάσεων ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ