Λίγες μέρες ακόμη για τον Εναλλακτικό Τουρισμό

AGROTOYRISMOSNέα καταληκτική ημερομηνία η 15η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Το έντυπο υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους: του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (www.yppo.gr, www.visitgreece.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr), της ΕΥΔ/ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) και της ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr) από όπου μπορούν και να εκτυπωθούν.

Να θυμίσουμε ότι ο εναλλακτικός τουρισμός περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των τουριστών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, τηρούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης. Δηλαδή, αθλητικός τουρισμός αναψυχής, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, γαστρονομικός τουρισμός, τουρισμός υγείας και ευεξίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί:

– Στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

– Στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος.

– Στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου) τα οποία:

– Έχουν, τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), από αυτούς που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 του Τροποποιημένου Οδηγού (εφεξής επιλέξιμος Κ.Α.Δ.).

– Λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

– Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου Κ.Α.Δ. πριν από την 1/1/2010.

– Δίδεται πλέον η δυνατότητα η επιχείρηση να κάνει επέκταση δραστηριότητας σε νέο ή νέους επιλέξιμο/επιλέξιμους Κ.Α.Δ., που περιλαμβάνονται στον Τροποποιημένο Οδηγό του Προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι ήδη διαθέτει τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων Κ.Α.Δ., πριν την 1.1.2010.

– Eξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους.

Τι χρηματοδοτείται

– Εξοπλισμός

– Κτιριακά – Διαμόρφωση χώρων – Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις

– Προβολή – Προώθηση

– Υπηρεσίες Συμβούλων

– Άλλες δαπάνες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την PlanTech Ε.Π.Ε.
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα 451 10
Τηλέφωνα: 26510 07659 – 07647 – 07699 – 07660
Fax: 26510 07676

Ιστοσελίδα: www.PlanTech.gr
Facebook page: www.facebook.com/PlanTech.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ