Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο Εγνατίας- Ιόνιας

egnatia ionia

egnatia ionia

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην Εγνατία Οδό και στο τμήμα όπου γίνονται εργασίες για την διασταύρωση με την Ιόνια. Οι ρυθμίσεις, που αποφασίστηκαν, από την Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 12 Απριλίου.

Στην προκαταρτική Φάση Α θα πραγµατοποιηθεί η αποξήλωση του απαραίτητου τµήµατος της κεντρικής νησίδας (και επαναπλήρωση του µε ασφαλτική στρώση) ώστε να µπορεί να υλοποιηθεί η µετάβαση στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας (και για τους δυο κλάδους) για την αµφίδροµη κυκλοφορία της παράκαµψης.

Για την πραγµατοποίηση των εργασιών αυτών θα αποκλειστεί ταυτόχρονα η αριστερή λωρίδας κυκλοφορίας και των δύο κατευθύνσεων. Επίσης, οι διατάξεις αυτές θα εφαρµοστούν και µετά το πέρας όλων των εργασιών (ως τελική φάση αποκατάστασης) για την ανακατασκευή της νησίδας που θα αποξηλωθεί.

Στη δεύτερη φάση, θα απελευθερωθεί ο κλάδος προς Ηγουµενίτσα και η κυκλοφορία θα πραγµατοποιείται και για τα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας (µε αντιδρόµηση) στον κλάδο προς Ιωάννινα. Το διαθέσιµο πλάτος κυκλοφορίας για κάθε ρεύµα θα είναι 4,00µ.

Στην τρίτη φάση, θα απελευθερωθεί ο κλάδος προς Ιωάννινα και η κυκλοφορία θα πραγµατοποιείται και για τα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας (µε αντιδρόµηση) στον κλάδο προς Ηγουµενίτσα. Το διαθέσιµο πλάτος κυκλοφορίας για κάθε ρεύµα θα είναι 4,00µ

Στην τέταρτη φάση, η κυκλοφορία θα πραγµατοποιείται σε δυο λωρίδες πλάτους 3,75µ ανά κατεύθυνση. Επειδή η υφιστάµενη λευκή διαγράµµιση δεν θα οριοθετεί σωστά τις δυο λωρίδες, θα χαραχθεί κίτρινη αυτοκόλλητη εργοταξιακή διαγράµµιση.

Στο διάστημα αυτό δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχηµάτων επί του αυτοκινητοδρόµου χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση και έγκριση από τον ∆ιοικητή του Τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων, ο οποίος εξουσιοδοτείται για την λήψη τυχόν πρόσθετων κυκλοφοριακών µέτρων, εφόσον απαιτηθεί.

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να συντηρεί και επιτηρεί την οδική σήµανση, για την οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχηµάτων και να εφαρµόζει πλήρως τα οριζόµενα στην Μελέτη Σήµανσης.
{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ