Kορωνοϊός: Η επόμενη μέρα

Γράφει: Άννα- Μαρία Κωνσταντίνου

Η αποφασιστική και αποτελεσματική στρατηγική της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της απειλής του κορωνοιου, που στη συντριπτική της πλειοψηφία υιοθέτησε η ελληνική κοινωνία, φαίνεται ότι έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς, δημιουργώντας μας βάσιμες ελπίδες και προσδοκίες ότι θα εξέλθουμε από αυτή την πανδημία με τις μικρότερες δυνατές ανθρώπινες απώλειες.

Μέσα λοιπόν στη δίνη των ημερών, όπου πρώτο μέλημά όλων αποτελεί το θέμα της Δημόσιας Υγείας, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εξίσου σημαντική πρόκληση που διαμορφώνεται εξαιτίας όλων αυτών των μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού. Μια κρίση, οικονομική και κοινωνική που τα πρώτα της σημάδια είναι ήδη εμφανή και αναμένεται να ενταθεί σημαντικά όσο αυξάνεται η διάρκεια των μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό, μελετά όλα τα δεδομένα, λαμβάνει ήδη μέτρα ανακούφισης των πληγέντων και παράλληλα επεξεργάζεται όλα τα δυνατά σενάρια μέσα στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Σημαντικά όπλα στη μάχη για την αντιμετώπιση της ύφεσης και της σημαντικής μείωσης του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, αποτελούν τα διάφορα χρηματοοικονομικά και χρηματοδοτικά εργαλεία, οι εργασιακές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις και η υιοθέτηση των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα έχουν ως στόχο την προστασία των θέσεων εργασίας στο μέτρο του δυνατού λόγω των επιπτώσεων στην οικονομία που θα προκύψουν την μετακορονοιό εποχή. Είναι άλλωστε δεδομένο ότι πολλές επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα λόγω της αναστολής λειτουργίας που με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου τους επιβλήθηκε για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και τον περιορισμό της πανδημίας.

Η κυβέρνηση μελετά εντατικά πολλά και διαφορετικά σενάρια για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που έρχεται και που απειλεί όλες τις χώρες, οικονομικά εύρωστες και μη, με ένα δυσβάσταχτο κραχ, με μια κατάρρευση όλων των οικονομιών σε παγκόσμια κλίμακα.

Δυστυχώς η επαπειλούμενη οικονομική κατάρρευση αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο καθώς τα πρώτα μηνύματα από τις δύο εβδομάδες μετά το κλείσιμο των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πρόσφατα και στην Αμερική, σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας εποχής για την παγκόσμια οικονομία.

Σε αυτή την κατεύθυνση πιστεύω ότι πρέπει να διαμορφωθεί μια αποτελεσματική και μακρόπνοη στρατηγική που να βασίζεται πρωτίστως στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού της χώρας, στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω του τραπεζικού συστήματος, στη ρύθμιση ή ακόμα και στην αναστολή όλων των οικονομικών υποχρεώσεων των εμπόρων και των εμπορικών επιχειρήσεων (φορολογικών, ασφαλιστικών..κλπ) για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, στο σχεδιασμό εξειδικευμένων και ευέλικτων δράσεων και αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη στήριξη και την ενίσχυση κυρίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν εύκολη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και των παρεχόμενων από αυτό υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και της εμπιστοσύνης τους προς το Κράτος, το οποίο αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα για την ενδυνάμωση του συνεκτικού ιστού της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον πιστεύω ότι θα είχε ο σχεδιασμός συγκεκριμένων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα προωθούσαν την καθολική οργάνωση των συστημάτων μηχανογράφησης και τιμολόγησης, την προώθηση καινοτόμων λύσεων παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, δευτερευόντως δε την εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων στη διαχείριση κρίσεων και στη σύσταση διορθωτικών ενεργειών κατά περίπτωση, την προώθηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, την αναδιάρθρωση των υπαρχουσών αγροτικών καλλιεργειών σε νέα, καινοτόμα και εμπορικά βιώσιμα είδη καλλιέργειας.

Δεν πρέπει κανένας να αμελήσει μέσα σε όλο αυτό το εγχείρημα, τον κοινωνικό αντίκτυπο που θα έχει η περίοδος οικονομικής κρίσης την επόμενη μέρα από το τέλος της πανδημίας και τις αλλαγές που θα προκύψουν τόσο στη διαμόρφωση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων όσο και στη δομή της Ελληνικής οικογένειας που θα υποστεί πρωτίστως το πλήγμα μιας ενδεχόμενης ανεργίας ενός ή περισσότερων μελών της.

Για το λόγο αυτό, το μέλημα μιας ανθρωποκεντρικής κυβέρνησης όπως αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα είναι η ενίσχυση της εργασίας και όχι της ανεργίας, όπου οι ωφελούμενοι από τον ΟΑΕΔ άνεργοι της χώρας πρέπει να κατευθυνθούν σε νέες, καινοτόμες ειδικότητες και δραστηριότητες με στόχο την απόκτηση πολύτιμης εργασιακής εμπειρίας και την μετέπειτα στελέχωση των επιχειρήσεων με κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Eπιπλέον, πρέπει να δοθούν ειδικά μέτρα “επιβράβευσης” από την κυβέρνηση μέσω φοροαπαλλαγών και άλλων οικονομικών κινήτρων σε αυτές τις επιχειρήσεις που θα μοιράσουν μερίσματα από τα κέρδη τους στους εργαζόμενους για την σκληρή προσπάθεια που έχουν καταβάλλει κατά την διάρκεια της πανδημίας αλλά και κατά την διάρκεια της επερχόμενης οικονομικής κρίσης ούτως ώστε το παράδειγμα των επιχειρήσεων αυτών να ακολουθήσουν και άλλες ελληνικές επιχειρήσεις ή/και υποκαταστήματα πολυεθνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Τα προβλήματα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε είναι δεδομένο ότι δε θα είναι εύκολα, ενώ είναι σίγουρο ότι θα αυξάνονται όσο επεκτείνεται ο χρόνος εφαρμογής των μέτρων κατά της πανδημίας. Ωστόσο, η επιτυχημένη διαχείριση της πανδημίας, η άμεση υιοθέτηση μέτρων για αυτούς που πλήττονται από την κρίση αυτή σε συνδυασμό με πρωτόγνωρες αλλαγές που σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα εφαρμόστηκαν στη χώρα μας όπως η λειτουργία της ενιαίας ψηφιακής πύλης του δημοσίου gov.gr, η εξ αποστάσεως συνταγογράφηση, η εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης στα δημόσιο σχολεία και της τηλεργασίας στο Ελληνικό Δημόσιο για  700.000 μαθητές κ.λ.π, μας κάνουν να αισιοδοξούμε για το αύριο.

Η αλήθεια είναι όμως ότι όσο δύσκολή και οδυνηρή και αν αποδειχτεί αυτή η κρίση για τη χώρα μας, έχουμε κάθε δικαίωμα να αισιοδοξούμε για το αύριο. Σε καμία περίπτωση δε θέλω να πω ότι τα πράγματα την επόμενη μέρα θα είναι εύκολα, το αντίθετο μάλιστα, αυτό όμως που πραγματικά πιστεύω είναι ότι με τον κατάλληλο προγραμματισμό, τη συστράτευση όλων και την κοινή προσπάθεια μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Το έχουμε καταφέρει στο παρελθόν, το κάνουμε σήμερα κάτω από αντίξοες συνθήκες και μπορούμε αναμφίβολα να το καταφέρουμε και την επόμενη μέρα, μετατρέποντας την κρίση σε ευκαιρία.

  • Η Άννα- Μαρία Κωνσταντίνου είναι δικηγόρος, Αναπληρώτρια Γραμματέας για το Εμπόριο στη Γραμματεία Παραγωγικού τομέα της Νέας Δημοκρατίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ