Πάνω από 65 δισ. ευρώ τα κόκκινα δάνεια

TRAPEZA

TRAPEZAΞεπερνούν τα 65 δισ. ευρώ τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με την PricewaterhouseCoopers (PwC). Σύμφωνα με νέα μελέτη της εταιρείας συμβούλων, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό που ξεπερνά το 30% του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων των ελληνικών τραπεζών και διαμορφώνεται πάνω από τις αρχικές της προβλέψεις ότι τα NPLs θα έφθαναν τα 60 δισ. ευρώ το 2013.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, είναι αναγκαία η ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις ελληνικές τράπεζες τόσο για την κεφαλαιακή τους επάρκεια, όσο και για την ελληνική οικονομία.

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η PwC αναφέρει ότι η διαχείριση των NPLs περιλαμβάνει σημαντικές πωλήσεις χαρτοφυλακίων που έφθασαν ήδη τα 46 δισ. ευρώ σε ονομαστικές αξίες και πως τα χαρτοφυλάκια των ελληνικών, ιταλικών, ισπανικών και ιρλανδικών τραπεζών είχαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην αύξηση των NPLs στην Ευρώπη, τα οποία πλέον έχουν ξεπεράσει τα 1,2 τρισ. ευρώ, σύμφωνα με τη μελέτη της PwC.

Η μελέτη της PwC, η οποία παρακολουθεί συστηματικά τα σχετικά μεγέθη και τις τάσεις που επικρατούν στη δευτερογενή αγορά που αναπτύσσεται γύρω από τα εν λόγω χαρτοφυλάκια, επισημαίνει ότι η αύξηση των ευρωπαϊκών NPLs κατά τους 12 τελευταίους μήνες υπολογίζεται σε περίπου 100 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά στα NPLs των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με τον Ανδρέα Ριρή, επικεφαλής των θεμάτων τραπεζικής στην PwC Ελλάδος, «υπολογίζεται ότι σήμερα ξεπερνούν τα 65 δισ. ευρώ, ποσοστό μεγαλύτερο του 30% των συνολικών χορηγήσεων, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στο τέλος του 2012 και του 2011 ήταν περίπου 25% και 18%».

Σύμφωνα με την εταιρεία, το μέγεθος των NPLs συγκριτικά και με τα ίδια κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών -περίπου 30 δισ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση στις 30 Ιουνίου- καταδεικνύει τη σημασία της ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης των NPLs από τις ελληνικές τράπεζες, τόσο για την κεφαλαιακή επάρκεια των ίδιων των τραπεζών όσο και για την εγχώρια οικονομία.

Στη μελέτη επισημαίνεται ότι αντίθετα με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, η διαχείριση των NPLs σε ευρωπαϊκό επίπεδο περιλαμβάνει και σημαντικές πωλήσεις χαρτοφυλακίων, οι οποίες εντός του πρώτου οκταμήνου του 2013 έφθασαν ήδη τα 46 δισ. ευρώ σε ονομαστικές αξίες, ποσό ίσο με τις συνολικές πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη για όλο το 2012.

Η PwC είχε εκτιμήσει στην αρχή του έτους ότι οι πωλήσεις των NPLs για το 2013 θα έφθαναν τα 60 δισ. ευρώ, όριο το οποίο αναμένεται τελικά να ξεπεραστεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ήδη, η PwC διαπραγματεύεται πωλήσεις χαρτοφυλακίων συνολικού ύψους 8 δισ. ευρώ που αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν το τέλος του έτους.

Από τα 46 δισ. ευρώ των NPLs που άλλαξαν χέρια στην Ευρώπη εντός του πρώτου οκταμήνου του 2013, 15 δισ. ευρώ αφορούν σε δάνεια επαγγελματικής στέγης και 10 δισ. ευρώ σε καταναλωτικά δάνεια άνευ εξασφαλίσεων. Επίσης, 13 δισ. ευρώ αφορούν σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες για όλο το 2012 είχαν περιοριστεί στα 10 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, οι αγοραπωλησίες χαρτοφυλακίων NPLs πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων πιέσεων που ασκούνται σε σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών τραπεζών για μείωση του ενεργητικού τους (deleveraging).

Σημειώνεται ότι η PwC είχε στο παρελθόν προσδιορίσει ότι το συνολικό μέγεθος των «non-core» δανειακών χαρτοφυλακίων που οι ευρωπαϊκές τράπεζες προτίθενται να πουλήσουν, συμπεριλαμβανομένων και NPLs, ξεπερνά τα 2,4 τρισ. ευρώ.

Το ποσό αυτό, όπως αναφέρεται στη μελέτη, ενδέχεται να αυξηθεί από το 2014 και μετά, υπό το πρίσμα των αυστηρότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων της Βασιλείας ΙΙΙ, της επισκόπησης που θα πραγματοποιήσει το 2014 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα στοιχεία ενεργητικού 130 συστημικών ευρωπαϊκών τραπεζών, αλλά και του αυξανόμενου επενδυτικού ενδιαφέροντος πρωτίστως από τις ΗΠΑ και την Άπω Ανατολή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ