ΚΚΕ: Τι προτείνει για την διαχείριση των απορριμμάτων

MONADA ASA

Κριτική στην Περιφέρεια και τον ΦΟΔΣΑ ασκεί η Επιτροπή Περιοχής της Ηπείρου με αφορμή την διαχείριση των απορριμμάτων και την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει.

Το ΚΚΕ κρατά αποστάσεις από τους χειρισμούς όλων των εμπλεκόμενων πλευρών καθώς εκτιμά ότι και οι μεν και οι δε, δεν απαλλάσσουν τους πολίτες από τα οικονομικά βάρη.

Παράλληλα καταθέτει την πρότασή του η οποία αναλυτικά είναι η ακόλουθη:

α. Καθορισμός και ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Τέτοιες είναι: Η πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων, η προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή σε χωριστά ρεύματα των συσκευασιών, των μετάλλων, του έντυπου χαρτιού καθώς και του οργανικού κλάσματος (βιοαποβλήτων) με κομποστοποίηση. Το μέρος των αποβλήτων που δεν υπόκειται σε επεξεργασία καθώς και τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργασίας οδηγούνται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ).

β. Καθορισμός σύγχρονων όρων για την ορθολογική και ασφαλή αποκομιδή (συλλογή και μεταφορά) των απορριμμάτων από τις υπηρεσίες του κάθε δήμου με μόνιμο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό καθώς και με τις απαραίτητες υποδομές για τη χωριστή συλλογή των προδιαλεγμένων με διαλογή στην πηγή

γ. Ειδική μέριμνα στους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) για την ουσιαστική αποκατάσταση όλων και όχι την απλή επιχωμάτωση, με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έργων που θα τηρείται και χρηματοδότηση από κεντρικούς δημόσιους πόρους.

δ. Οι αντισταθμιστικές παροχές υπέρ των οικισμών ή δήμων από τη λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης, να είναι προσανατολισμένες σε κρατικές παρεμβάσεις (ι) πρόσθετης προστασίας της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλοντος καθώς και (ιι) μέτρων χωροταξικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισής τους. Όχι στα χρηματικά ανταλλάγματα!

ε. Η υλοποίηση των έργων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των αποβλήτων να γίνεται από τον κρατικό φορέα για τα δημόσια έργα. Να συγκροτηθεί, επίσης, ενιαίος δημόσιος φορέας, που θα αναλάβει, στο πλαίσιο μιας κεντρικής διαχείρισης, τη λειτουργία τους με έσοδα που θα προέρχονται από κρατικούς πόρους.

στ. Σημαντική μέριμνα πρέπει να δίνεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, ιδιαίτερα των βιομηχανικών λόγω της ποσότητάς τους και της διαπιστωμένης ασυδοσίας των παραγωγών τους. Το κεφάλαιο να καλύπτει το σύνολο του κόστους για τις μελέτες, την υλοποίηση και τη λειτουργία, σύμφωνα με τα παραπάνω, των σχετικών έργων.

ζ. Ουσιαστική ενίσχυση σε αριθμό, εξοπλισμό και οργάνωση του έμψυχου δυναμικού άσκησης περιβαλλοντικού ελέγχου σε όλα τα επίπεδα με μόνιμη, δημοσίου δικαίου σχέση εργασίας στο Δημόσιο»

η. Ειδικά για την περιοχή μας αναγκαία είναι η επαναδιαπραγμάτευση με την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ για την κατάργηση της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας από τους δήμους στην ΜΕΑ.

Τέλος από αυτή την διαμάχη των φορέων της Τ.Δ. στην περιοχή μας πρέπει να αντληθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Προφανώς στην διαδικασία του ΠΕΣΔΑ υπήρξαν λάθη ,ελλείψεις, παραλείψεις, αστοχίες, κακοί χειρισμοί. Αλλά όλα αυτά δεν είναι οι εξαιρέσεις, απλά αποτελούν το  χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός οικονομικού και κοινωνικού συστήματος που υπηρετεί την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και όχι την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Και από αυτή την εμπειρία προκύπτει η αναγκαιότητα του επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού με εργατικό λαϊκό έλεγχο. Γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό στον δρόμο της ανατροπής αυτού του συστήματος. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ