Κινητές Μονάδες από τον ΕΟΔΥ για την διενέργεια τεστ Covid-19.. Είκοσι προσλήψεις στην Ήπειρο

Η προκήρυξη- Στη στελέχωση των Κινητών Μονάδων που θα δημιουργήσουν το δίκτυο για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού ώστε να υπάρξει «ακτινογραφία» των κρουσμάτων που νόσησαν από COVID-19 προχωρά ο ΕΟΔΥ. Συνολικά θα συσταθούν 500 Μονάδες, ορισμένες εκ των οποίων θα κάνουν την σχετική δειγματοληψία και στην Ήπειρο. Στο πλαίσιο αυτό και για την στελέχωσή τους, ο Οργανισμός προχωρά σε προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας τριών μηνών και την δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις. Οι ειδικότητες αφορούν οδηγούς αλλά και νοσηλευτές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων (ΔΕ οδηγοί, ΠΕ/ΤΕ νοσηλευτές, ΠΕ διοικητικοί) με καθεστώς συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας 3 μηνών, με δυνατότητα παράτασής τους για ένα επιπλέον τρίμηνο και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Στελέχωση 500 ΚΟΜΥ και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ» με αντικείμενο τη στελέχωση 500 Κινητών Ομάδων ειδικού σκοπού (ΚΟΜΥ) και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ.

Η προκήρυξη εδώ 

Η πρόσκληση διενεργείται με μοναδικό κριτήριο την αύξουσα σειρά της αίτησης με έναρξη τη Δευτέρα 27/04/2020 και ώρα 13:00.

Σύμφωνα με τη λίστα για την στελέχωση των Μονάδων προβλέπονται 8 θέσεις εργασίας στο Νομό Ιωαννίνων, και από 4 σε Πρέβεζα, Άρτα και Θεσπρωτία.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ, ενώ ο Οργανισμός προβαίνει άμεσα στην πρόσληψη των επιλεγέντων κατά σειρά υποβολής αίτησης χωρίς να προβλέπεται διαδικασία υποβολή ενστάσεων μέχρι πλήρωσης όλων των θέσεων εργασίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ