Κέντρο πληροφόρησης στην Κλειδωνιά

Η  Ε.Υ.Δ.  διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το  έργο «Οργάνωση και δημιουργία του εκθεσιακού χώρου του Κέντρου Πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου στην Κλειδωνιά του Δήμου Κόνιτσας».

Το έργο, προϋπολογισμού 99.758 ευρώ, εντάσσεται στην πράξη «Διαχειριστικές Δράσεις στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου».

Στο κέντρο θα δημιουργηθεί μία σύγχρονη υποδομή που θα συμβάλλει στην ανάδειξη και προβολή του ιδιαίτερου φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος και της πολύπλευρης σπουδαιότητας τόσο της προστατευόμενης όσο και της ευρύτερης περιοχής της Κόνιτσας.

Το Κέντρο Πληροφόρησης της Κλειδωνιάς μεταξύ άλλων, θα εμπλουτίσει την πολιτισμική δραστηριότητα της περιοχής καθώς θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για εκδηλώσεις και δράσεις της τοπικής κοινωνίας, χώρο υποδοχής και ενημέρωσης μαθητών και σημείο προώθησης του αειφόρου τουρισμού.

Η στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του Δήμου Κόνιτσας, στους οποίους έχει παραχωρηθεί από κοινού η χρήση του κτηρίου, αποτελεί εχέγγυο για την επιτυχή λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης, όταν ολοκληρωθεί το έργο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ