Και υποδομή για γεωχωρικές πληροφορίες

DRYMOSMε ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Επιμορφωτική Ημερίδα του «Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας» (ΟΚΧΕ), που αφορούσε στην «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3882/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ».

Η Ημερίδα απευθυνόταν σε αυτοδιοικητικά στελέχη που είναι μέλη των Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.), των Δήμων και της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, και συνδιοργανώθηκε με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α).

Σκοπός της Ημερίδας ήταν η ενημέρωση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του Νόμου 3882/2010 και τις προβλέψεις του, καθώς και η παρουσίαση υλικού και πρακτικών εργαλείων που θα βοηθήσει τα ΚΟ.Σ.Ε. στο έργο τους. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές εφαρμογής του Ν. 3882/2010 και του διαμοιρασμού δεδομένων από Δημόσιους Φορείς.

Ενδεικτική της επιτυχίας, ήταν η μεγάλη συμμετοχή των στελεχών των ΟΤΑ, γεγονός που ικανοποίησε τον πρόεδρο του Ο.Κ.Χ.Ε, Γ. Μουτεβελή, ο οποίος δήλωσε: «Η αυξημένη και δημιουργική συμμετοχή των στελεχών της αυτοδιοίκησης, οι οποίοι αποτελούν και τους άμεσους συνεργάτες του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας στην πορεία ολοκλήρωσης του έργου της ΕΥΓΕΠ, αποδεικνύει ότι τα μέλη των ΚΟ.Σ.Ε στην αυτοδιοίκηση αποτελούν εγγύηση για την προώθηση της φιλοσοφίας του διαμοιρασμού και διάχυσης των γεωχωρικών δεδομένων, όπως αυτή αποτυπώνεται στον Ν. 3882/2010 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/2/ΕΚ».

Από την πλευρά των Ο.Τ.Α, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Φ. Φίλιος, επικρότησε την πρωτοβουλία του Ο.Κ.Χ.Ε και του ΙΝ.ΕΠ για τη διοργάνωση της Ημερίδας στην πόλη και τόνισε πως: «Η σύσταση και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό έργο ανάπτυξης για το Δήμο, την Περιφέρεια και τη χώρα», επισημαίνοντας την ανάγκη για τη συνέχιση παρόμοιων πρωτοβουλιών.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών και το πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3882/2010 μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του ΟΚΧΕ www.inspire.okxe.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ