Κατέθεσε για την παρακολούθηση του κινητού της η Ο. Γεροβασίλη

Ç ãñáììáôÝáò ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÏìÜäáò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, ¼ëãá Ãåñïâáóéëç ìáæß ìå ôïí õðåýèõíï ãéá èÝìáôá Äéêáéïóýíçò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ- Ðñïäåõôéêç Óõììá÷ßá, Öþôç ÊïõâÝëç óôïí ¶ñåéï ÐÜãï üðïõ êáôÝèåóáí áíáöïñÜ óôïí ÅéóáããåëÝá ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ ãéá ôçí ç÷ïãñÜöçóç ôçò óõíïìéëßáò ôïõ åðé÷åéñçìáôßá ÓÜìðõ ÌéùíÞ ìå ôïí Íßêï ÐáððÜ, ôçí ÐáñáóêåõÞ 26 Éïõíßïõ 2020. 
(EUROKINISSI/ÄÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)

Στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγγελική Τριανταφύλλου, κατέθεσε  η γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη, ενώ προθεσμία για την επόμενη Τρίτη πήρε ο εκδότης και δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης για τη υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.

Μετά την έξοδό της από το εισαγγελικό γραφείο, η κ. Γεροβασίλη δήλωσε, μεταξύ άλλων τα εξής: «Κλήθηκα από την εισαγγελέα να καταθέσω και στηρίζω τη μήνυσή μου που αφορούσε στην παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών μου δεδομένων».

Η κ. Γεροβασίλη, τόνισε ότι πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη «με δεδομένο τον κλονισμό που έχει προκαλέσει το όλο θέμα η Δικαιοσύνη να ερευνήσει την υπόθεση και να ρίξει άπλετο φως σε αυτή».

Η ίδια τόνισε ακόμη ότι το Μέγαρο Μαξίμου κατηύθυνε τις παρακολουθήσεις ακόμη και με υπουργούς όπως ο Ν. Δένδιας.

Tην ερχόμενη Τρίτη θα καταθέσει τελικά στην εισαγγελέα Αγγελική Τριανταφύλλου ο εκδότης Κ. Βαξεβάνης, προκειμένου όπως είπε, η κατάθεση του να δοθεί υπό το φως των νέων αποκαλύψεων που θα υπάρξουν την Κυριακή στην εφημερίδα Ντοκουμέντο . Ο ίδιος ανέφερε ότι είναι σάρκα μια το Μέγαρο Μαξίμου, το Pretador  και η ΕΥΠ με κοινό τους θέμα τις παρακολουθήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ