Κατέρρευσε το αγροτικό εισόδημα

milk1Δραματικά είναι τα στοιχεία έκθεσης της ΠΑΣΕΓΕΣ για την εξέλιξη του αγροτικού εισοδήματος το 2010 και το 2011. Οι απώλειες στο αγροτικό εισόδημα αθροιστικά στα δύο έτη προσεγγίζουν το ποσοστό του 2008, οπότε η μείωση έφτασε τις 14 ποσοστιαίες μονάδες.

Στο διάστημα των τελευταίων ετών, το πραγματικό αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα μειώθηκε σημαντικά. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η μείωση του αγροτικού εισοδήματος κατά το έτος 2008, καταγράφοντας πτώση της τάξεως των 14 ποσοστιαίων μονάδων.

Έπειτα από μία μικρή ανάκαμψη κατά το έτος 2009 (+ 2.1%), το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα μειώθηκε εκ νέου σημαντικά τόσο κατά το 2010 (- 8.3%) όσο κατά το 2011 (- 5.3%).

Σωρευτικά, στο διάστημα της εξαετίας 2006-2011, το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα, όπως εκτιμάται από τη Eurostat, μειώθηκε κατά 22.6 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στο ίδιο διάστημα, συγκριτικά, το αγροτικό εισόδημα στην Ε.Ε. – 27 αυξήθηκε κατά 19 % και στις χώρες της Ευρωζώνης κατά 5 % περίπου. Είναι προφανής η σημαντική διεύρυνση της απόκλισης του αγροτικού εισοδήματος στην Ελλάδα, τόσο σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. – 27 όσο και σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα επίσης με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, ο Δείκτης Α σε σταθερές τιμές 2005, που αποτιμά το αγροτικό εισόδημα, ανήλθε κατά το 2011 στο επίπεδο των 79 μονάδων, δηλαδή υπολείπεται κατά 21 μονάδες από το εκείνο του έτους 2005. Το στοιχείο αυτό κατατάσσει την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις ως προς το επίπεδο του Δείκτη Α του αγροτικού εισοδήματος, λίγο πιο πάνω από τη Μάλτα (72 μονάδες) και από το Λουξεμβούργο (77 μονάδες). Ο Δείκτης αυτός βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ-27 (118.3).

Κρίσιμη παράμετρος της πτώσης του αγροτικού εισοδήματος παραμένει η σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής, όπως εκφράζεται από τον μέσο γενικό δείκτη εισροών, ο οποίος αυξήθηκε κατά 11% το 2008 και κατά 4% περίπου το 2010. Το 2011 η άνοδος του μέσου γενικού δείκτη εισροών, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας, καταγράφει νέα σημαντική αύξηση, της τάξεως των 8,7 ποσοστιαίων μονάδων, προερχόμενη κυρίως από τη σημαντική αύξηση (Δεκ. 2011-Δεκ. 2010) στους δείκτες της ενέργειας (12,6%), των λιπασμάτων (10,4%) και των ζωοτροφών (8%).

Από την άλλη πλευρά, σημαντική κάμψη καταγράφεται κατά το 2011 στις τιμές παραγωγού ορισμένων σημαντικών προϊόντων της φυτικής παραγωγής, ιδιαίτερα έντονη στο βαμβάκι – με μεγάλη μείωση του δείκτη εκροών τον Δεκέμβριο του 2011 (-21,8%), στα πορτοκάλια (-19%), στις πατάτες (-17,6%) και σε ορισμένα είδη κηπευτικών (ενδεικτικά όπως στο λάχανο -18,3% και στη νωπή ντομάτα -11,1%), με συνέπεια την πτώση του γενικού δείκτη εκροών (-1,1%).

Οι εξελίξεις αυτές κατά το 2011 επέδρασαν αρνητικά στο αγροτικό εισόδημα, εξαιτίας της σημαντικής αύξησης του κόστους παραγωγής (+8,7%) σε σχέση με το 2010, ενώ οι τιμές παραγωγού δείχνουν πτώση (-1,1%), με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ένας ιδιαίτερα υψηλός αρνητικός δείκτης εισοδήματος (-9,8%).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ