Κανονικά ο διαγωνισμός για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

FARMAKAΜε απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε την παραμονή της εταιρείας «Newsphone Hellas» εκτός του διεθνούς διαγωνισμού (α΄ φάση) για την ανάπτυξη του συστήματος «ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και παροχής σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών».

Ειδικότερα, η -ελληνικών συμφερόντων- εταιρεία κατέθεσε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της διεξαγωγής του διεθνούς διαγωνισμού για την ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, συνολικής δαπάνης 24.631.010 ευρώ.

Η εταιρεία με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής έμεινε εκτός διαγωνισμού, καθώς δεν πληρούσε όλα τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που καθόριζε ο σχετικός διαγωνισμός (πρόσκληση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος). Η απόφαση αυτή της αρμόδιας επιτροπής επικυρώθηκε και από τη Διακομματική Επιτροπή.

Η εταιρεία άσκησε προσφυγή κατά του αποκλεισμού της από τα αρμόδια όργανα, η οποία όμως δεν ευδοκίμησε, καθώς ουδέποτε έλαβε απάντηση επί του αιτήματός της (σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής, όπως λέγεται στη νομική ορολογία). Στη συνέχεια προσέφυγε στο ΣτΕ.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 306/2012 απόφασή τους (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Σωτ. Ρίζος και εισηγήτρια η πάρεδρος Ουρανία Νικολαράκου) απέρριψαν την αίτηση της εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ