Κανένα έργο της Ηπείρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μεγάλα έργα από την Ήπειρο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή…. Μηδέν… Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ήταν πρώτο θέμα και θα μας απασχολούσε για μέρες.

Όμως και κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν παύει να είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, αφού από το σύνολο των έργων που έχει υποβάλλει η χώρα μας προς αξιολόγηση κανένα μα κανένα δεν αφορά την Ήπειρο.

Για την πορεία αξιολόγησης των Φακέλων Μεγάλων Έργων (ΦΜΕ) που έχουν υποβληθεί στην Ευρ. Επιτροπή ενημέρωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων τον Σταύρο Καλογιάννη, απαντώντας σε σχετική Ερώτησή του.

Τα επί μέρους ερωτήματα που είχε θέσει ο Σταύρος Καλογιάννης αφορούσαν τα Μεγάλα Έργα που έχουν υποβληθεί για έγκριση, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) στα οποία θα ενταχθούν αυτά τα έργα και πότε αναμένεται να παράγουν δαπάνες.

Ο αρμόδιος Υφυπουργός Δημοσίων Επενδύσεων κ. Τσακίρης αναφέρει στην απάντησή του, επισυνάπτοντας σχετικό πίνακα, σε ό,τι αφορά ζητήματα αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής και της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου, για την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, τα εξής:

  1. Οι μέχρι σήμερα υποβληθέντες Φάκελοι Μεγάλων Έργων ανέρχονται σε 22, είναι συνολικού κόστους 7,3 δις € περίπου και επιλέξιμου κόστους 5,5 δις € περίπου. Εξ αυτών, οι 14 Φάκελοι αφορούν στη Β’ Φάση τμηματοποιημένων (phasing) μεγάλων έργων, που προέρχονται από την προηγούμενη περίοδο (2007 – 2013) και οι υπόλοιποι 8 σε νέα έργα της τρέχουσας περιόδου. Από τους 22 Φακέλους έχουν ήδη εγκριθεί από την ΕΕ οι 20 και αναμένεται η έγκριση και των υπολοίπων δύο. Τα είκοσι έργα παράγουν ήδη δαπάνες.
  2. Οι ως άνω 22 ΦΜΕ αντιστοιχούν σε έργα ενταγμένα και χρηματοδοτούμενα, ως εξής:
  • 6 έργα στο ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ),
  • 1 έργο στο ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΕΠ-ΜΔΤ),
  • 11 έργα στο ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ),
  • 3 έργα στο ΠΕΠ Αττικής (ΠΕΠ ΑΤΤ),
  • 1 έργο στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΠ ΚΜ).

Στον συνημμένο Πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα προαναφερόμενα Μεγάλα Έργα και οι προϋπολογισμοί τους.

Σε δήλωσή του ο Σταύρος Καλογιάννης ανέφερε: «Είναι θετικό το γεγονός ότι κινούνται ορισμένα  μεγάλα έργα που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος. Χρειάζεται όμως επιτάχυνση των διαδικασιών, καθώς η τρέχουσα προγραμματική περίοδος (2014 – 2020) βαδίζει στη λήξη της και οι μέσες απορροφήσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κινούνται χαμηλά, πολύ κάτω του 50%. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι κανένας Φάκελος Μεγάλου Έργου που να αφορά την Ήπειρο δεν έχει υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΕ. Παράλληλα, παρουσιάζονται με ανάγλυφο τρόπο οι πολύ αργοί ρυθμοί με τους οποίους κινούνταν η Κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, για τα έργα υποδομής και ανάπτυξης, αν λάβουμε υπόψη ότι τα 14 από τα 22 έργα αποτελούν συνέχεια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και 4 Φάκελοι Μεγάλων Έργων υποβλήθηκαν από την Κυβέρνηση Κυρ. Μητσοτάκη! Είναι επιτακτική ανάγκη η Κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία να κινηθούν με γρήγορο ρυθμό για την ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και για την προώθηση της νέας γενιάς μεγάλων έργων της χώρας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ